+

קנדה > המלכה אליזבת II (1953 - 2019)

סוגים
55
סט מטבעות
×
שנה10¢25¢50¢$1$2שנה
 - 10¢25¢50¢$1$22019
 - 10¢25¢50¢$1$22018
 - 10¢25¢50¢$1$22017
 - 10¢25¢50¢$1$22016
 - 10¢25¢50¢$1/new
$1/old
$22015
 - 10¢25¢50¢$1/new
$1/old
$22014
 - 10¢25¢50¢$1/new
$1/old
$22013
1¢/St
1¢/Zn
10¢25¢50¢$1/new
$1/old
$2/new
$2/old
2012
1¢/St
1¢/Zn
10¢25¢50¢$1$22011
10¢25¢50¢$1$22010
1¢/St
1¢/Zn
10¢25¢50¢$1$22009
10¢25¢50¢$1$22008
1¢/St
1¢/Zn
10¢25¢50¢$1$22007
1¢/St
1¢/Zn
5¢/CuNi
5¢/St
10¢25¢50¢$1$2/new
$2/old
2006
1¢/St
1¢/Zn
10¢25¢50¢$1$22005
1¢/St
1¢/Zn
10¢25¢50¢$1$22004
1¢/n|St
1¢/n|Zn
1¢/o|St
1¢/o|Zn
5¢/new
5¢/old
10¢/new
10¢/old
25¢/new
25¢/old
50¢/new
50¢/old
$1/new
$1/old
$2/new
$2/old
2003
1¢/St
1¢/Zn
10¢25¢50¢$1$22002
1¢/P
5¢/P
10¢25¢
25¢/P
50¢$1$22001
5¢/P
10¢25¢50¢$1$22000
5¢/P
10¢25¢
25¢/P
50¢$1$21999
10¢25¢50¢$1$21998
10¢25¢50¢$1$21997
10¢25¢50¢$1$21996
10¢25¢50¢$1 - 1995
10¢25¢50¢$1 - 1994
10¢25¢50¢$1 - 1993
10¢25¢50¢$1 - 1992
10¢25¢50¢$1 - 1991
10¢25¢50¢$1 - 1990
10¢25¢50¢$1 - 1989
10¢25¢50¢$1 - 1988
10¢25¢50¢$1/new
$1/old
 - 1987
10¢25¢50¢$1 - 1986
10¢25¢50¢$1 - 1985
10¢25¢50¢$1 - 1984
10¢25¢50¢$1 - 1983
10¢25¢50¢$1 - 1982
10¢25¢50¢$1 - 1981
10¢25¢50¢$1 - 1980
10¢25¢50¢$1 - 1979
10¢25¢50¢$1 - 1978
10¢25¢50¢$1 - 1977
10¢25¢50¢$1 - 1976
10¢25¢50¢$1 - 1975
10¢25¢50¢ -  - 1974
10¢ - 50¢ -  - 1973
10¢25¢50¢$1 - 1972
10¢25¢50¢ -  - 1971
10¢25¢50¢ -  - 1970
10¢25¢50¢$1 - 1969
10¢/Ag
10¢/Ni
25¢/Ag
25¢/Ni
50¢$1 - 1968
10¢25¢50¢$1 - 1966
10¢25¢50¢$1 - 1965
10¢25¢50¢ -  - 1964
10¢25¢50¢$1 - 1963
10¢25¢50¢$1 - 1962
10¢25¢50¢$1 - 1961
10¢25¢50¢$1 - 1960
10¢25¢50¢$1 - 1959
10¢25¢50¢ -  - 1958
10¢25¢50¢$1 - 1957
10¢25¢50¢$1 - 1956
10¢25¢50¢$1 - 1955
10¢25¢50¢$1 - 1954
10¢25¢50¢$1 - 1953
מערכת מטבעות: 1 דולר = 100 סנט
 - 1 סנט
 - 5 סנט
10¢ - 10 סנט
25¢ - 25 סנט
50¢ - 50 סנט
$1 - 1 דולר
$2 - 2 דולר
uCoin