+

קמרון > פרנק שיתוף פעולה במרכז האפריקה (1974 - 2018)

שנה100₣500₣שנה
 - 500₣1988
100₣500₣1986
 - 500₣1985
100₣ - 1984
100₣ - 1983
100₣ - 1982
100₣ - 1980
100₣ - 1975
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
100₣ - 100 פרנק
500₣ - 500 פרנק
uCoin