+

בולגריה > נסיכות בולגריות (1878 - 1907)

שנה1st2st2½st5st10st20st50st1Lv2Lv5Lv10Lv20Lv100Lvשנה
 -  -  - 5st10st20st -  -  -  -  -  -  - 1906
1st2st -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1901
 -  -  -  -  -  -  - 1Lv2Lv5Lv10Lv20Lv100Lv1894
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5Lv -  -  - 1892
 -  -  -  -  -  - 50st1Lv2Lv -  -  -  - 1891
 -  - 2½st5st10st20st -  -  -  -  -  -  - 1888
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5Lv -  -  - 1885
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5Lv -  -  - 1884
 -  -  -  -  -  - 50st -  -  -  -  -  - 1883
 -  -  -  -  -  -  - 1Lv2Lv -  -  -  - 1882
 - 2st - 5st10st -  -  -  -  -  -  -  - 1881
מערכת מטבעות: 1 לב = 100 סטוטינקי
1st - 1 סטוטינקה
2st - 2 סטוטינקה
2½st - 2½ סטוטינקה
5st - 5 סטוטינקה
10st - 10 סטוטינקה
20st - 20 סטוטינקה
50st - 50 סטוטינקה
1Lv - 1 לב
2Lv - 2 לב
5Lv - 5 לב
10Lv - 10 לב
20Lv - 20 לב
100Lv - 100 לב
uCoin