+

בולגריה > המלך בוריס III (1918 - 1943)

סוגים
4
שנה50st1Lv2Lv5Lv10Lv20Lv50Lv100Lvשנה
 -  - 2Lv5Lv10Lv - 50Lv - 1943
 - 1Lv2Lv5Lv10Lv -  -  - 1941
 -  -  -  -  - 20Lv50Lv - 1940
50st -  -  -  -  -  - 100Lv1937
 -  -  -  -  -  - 50Lv100Lv1934
 -  -  - 5Lv10Lv20Lv50Lv100Lv1930
 - 1Lv2Lv -  -  -  -  - 1925
 - 1Lv2Lv -  -  -  -  - 1923
מערכת מטבעות: 1 לב = 100 סטוטינקי
50st - 50 סטוטינקה
1Lv - 1 לב
2Lv - 2 לב
5Lv - 5 לב
10Lv - 10 לב
20Lv - 20 לב
50Lv - 50 לב
100Lv - 100 לב
uCoin