+

בולגריה > הרפובליקה העממית (1946 - 1990)

סט מטבעות
×
שנה1st2st3st5st10st20st25st50st1Lv20Lv50Lvשנה
1st2st - 5st10st20st - 50st1Lv -  - 1990
1st2st - 5st10st20st - 50st1Lv20Lv50Lv1989
1st2st - 5st10st20st - 50st1Lv -  - 1988
1st -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1981
1st2st - 5st10st20st - 50st1Lv -  - 1980
1st2st - 5st10st20st - 50st1Lv -  - 1979
1st2st - 5st10st20st - 50st -  -  - 1974
1st -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1970
1st2st - 5st10st20st - 50st1Lv -  - 1962
 -  -  -  -  -  -  -  - 1Lv -  - 1960
 -  -  -  -  -  -  - 50st -  -  - 1959
 -  -  -  -  - 20st -  -  -  -  - 1954
 -  -  -  -  - 20st -  -  -  -  - 1952
1st - 3st5st10st - 25st -  -  -  - 1951
מערכת מטבעות: 1 לב = 100 סטוטינקי
1st - 1 סטוטינקה
2st - 2 סטוטינקה
3st - 3 סטוטינקה
5st - 5 סטוטינקה
10st - 10 סטוטינקה
20st - 20 סטוטינקה
25st - 25 סטוטינקה
50st - 50 סטוטינקה
1Lv - 1 לב
20Lv - 20 לב
50Lv - 50 לב
uCoin