+

בולגריה > הרפובליקה של בולגריה (1999 - 2019)

סט מטבעות
×
שנה1st2st5st10st20st50st1Lv2Lvשנה
 -  -  -  -  -  -  - 2Lv2015
1st2st5st10st20st50st1Lv - 2002
1st/Br
1st/St
2st/Br
2st/St
5st/Br
5st/St
 -  -  -  -  - 2000
1st2st5st10st20st50st -  - 1999
מערכת מטבעות: 1 לב = 100 סטוטינקי
1st - 1 סטוטינקה
2st - 2 סטוטינקה
5st - 5 סטוטינקה
10st - 10 סטוטינקה
20st - 20 סטוטינקה
50st - 50 סטוטינקה
1Lv - 1 לב
2Lv - 2 לב
uCoin