+

האימפריה הגרמנית > ברונסוויק (1871 - 1918)

שנה
שנה20DMשנה
20DM1875
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
20DM - 20 מארק
uCoin