+

ברוני > סולטנות ברוניי דארוסלאם (1967 - 2017)

סט מטבעות
×
שנה1s5s10s20s50s$1שנה
1s5s10s20s50s - 2016
1s5s10s20s50s - 2015
1s5s10s20s50s - 2014
1s5s10s20s -  - 2013
1s5s10s20s50s - 2011
1s5s10s20s50s - 2010
1s5s10s20s50s - 2009
1s5s10s20s50s - 2008
 - 5s10s - 50s - 2007
1s5s10s20s50s - 2006
1s5s10s20s50s - 2005
1s5s10s20s50s - 2004
1s5s10s20s50s - 2002
1s5s10s20s50s - 2001
1s5s10s20s50s - 2000
1s5s10s20s50s - 1996
1s -  -  -  -  - 1995
1s5s10s20s50s - 1994
1s/f
1s/p
5s/f
5s/p
10s/f
10s/p
20s/f
20s/p
50s/f
50s/p
 - 1993
1s5s10s20s50s$11992
1s5s10s20s50s$11991
1s5s10s20s50s$11990
1s5s10s20s50s$11989
1s5s10s20s50s$11988
1s5s10s20s50s$11987
1s/Br
1s/Cu
5s10s20s50s$11986
1s5s10s20s50s$11985
1s5s10s20s50s$11984
1s5s10s20s50s - 1983
1s5s - 20s50s - 1982
1s5s10s20s50s - 1981
1s5s10s20s50s - 1980
1s5s10s20s50s$11979
1s5s10s20s50s - 1978
1s
1s/I
5s
5s/I
10s
10s/I
20s
20s/I
50s
50s/I
 - 1977
1s5s10s20s50s - 1976
1s5s10s20s50s - 1974
1s5s10s20s50s - 1973
1s5s10s20s50s - 1971
1s5s10s20s50s$11970
1s5s10s20s50s - 1968
1s5s10s20s50s - 1967
מערכת מטבעות: 1 דולר = 100 סאן
1s - 1 סן
5s - 5 סן
10s - 10 סן
20s - 20 סן
50s - 50 סן
$1 - 1 דולר
uCoin