+

הודו הבריטית > מדראס (פגודה) (1790 - 1830)

סוגים
3
שנה1c2½c5c10c½d20c1d40c2d1f2f5f¼P½P1P2Pשנה
 -  -  - 10c/4g
10c/6g
½d20c/13g
20c/9g
20c/P
1d - 2d1f2f5f¼P½P/1W
½P/2W
1P2P/1W
2P/2W
1808
 - 2½c5c/ø16
5c/ø21
10c/E
10c/P
 - 20c/3P
20c/5P
20c/E
 - 40c/E
40c/P
 - 1f2f
2f/O
2f/OR
2f/R
5f¼P½P -  - 1807
1c - 5c/L
5c/S
10c - 20c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1803
מערכת מטבעות: 1 פגודה = 42 פנאם = 3360 קאש
1c - 1 קאש
2½c - 2½ קאש
5c - 5 קאש
10c - 10 קאש
20c - 20 קאש
40c - 40 קאש
½d - ½ דאב
1d - 1 דאב
2d - 2 דאב
1f - 1 פנאם
2f - 2 פנאם
5f - 5 פנאם
¼P - ¼ פגודה
½P - ½ פגודה
1P - 1 פגודה
2P - 2 פגודה
uCoin