+

הודו הבריטית > מדראס (רופי) (1790 - 1830)

שנה1pi1/96Rp2pi1/48Rp4piשנה
1pi -  -  -  - 1833
1pi - 2pi - 4pi1825
 - 1/96Rp - 1/48Rp - 1797
 - 1/96Rp - 1/48Rp/L
1/48Rp/S
 - 1794
מערכת מטבעות: 1 רופיה 16 אנה = 64 פייסה = 192 פאי
1pi - 1 פאי
2pi - 2 פייס
4pi - 4 פייס
1/96Rp - 1/96 רופיה
1/48Rp - 1/48 רופיה
uCoin