+

הודו הבריטית > חברת הודו המזרחית (1834 - 1858)

סט מטבעות
×
שנה½p1/12A¼A½A2A¼Rp½Rp1Rp1Mשנה
 -  - ¼A -  -  -  -  -  - 1858
 -  - ¼A -  -  -  -  -  - 1857
½p -  -  -  -  -  -  -  - 1853
 -  -  -  - 2A - ½Rp -  - 1849
 - 1/12A -  -  -  -  -  -  - 1848
 -  -  - ½A -  -  -  -  - 1845
 -  -  -  - 2A/n
2A/o
 -  -  - 1M/n
1M/o
1841
 -  -  -  -  - ¼Rp/n
¼Rp/o
½Rp/n
½Rp/o
1Rp/n
1Rp/o
 - 1840
 - 1/12A¼A½A - ¼Rp½Rp1Rp1M1835
מערכת מטבעות: 1 רופיה 16 אנה = 64 פייסה = 192 פאי
½p - ½ פייסה
1/12A - 1/12 אנה
¼A - ¼ אנה
½A - ½ אנה
2A - 2 אנה
¼Rp - ¼ רופיה
½Rp - ½ רופיה
1Rp - 1 רופיה
1M - 1 מוחר
uCoin