+

הודו הבריטית > המלך ג'ורג V (1911 - 1937)

סוגים
122
שנה1/12A½p¼A1A2A4A¼Rs8A½Rs1Rs1Sשנה
1/12A½p¼A1A2A - ¼Rs - ½Rs -  - 1936
1/12A½p¼A1A2A -  -  -  -  -  - 1935
1/12A½p¼A1A2A - ¼Rs - ½Rs -  - 1934
1/12A½p¼A1A2A -  -  - ½Rs -  - 1933
1/12A½p -  -  -  -  -  -  -  -  - 1932
1/12A½p¼A -  -  -  -  -  -  -  - 1931
1/12A½p¼A1A2A - ¼Rs - ½Rs -  - 1930
1/12A½p¼A1A2A - ¼Rs - ½Rs -  - 1929
1/12A½p¼A1A2A - ¼Rs - ½Rs -  - 1928
1/12A½p¼A1A2A -  -  - ½Rs -  - 1927
1/12A½p¼A1A2A - ¼Rs - ½Rs -  - 1926
1/12A½p¼A1A2A - ¼Rs - ½Rs -  - 1925
1/12A½p¼A1A2A -  -  - ½Rs -  - 1924
1/12A½p - 1A2A -  -  - ½Rs -  - 1923
 - ½p -  -  -  -  -  - ½Rs1Rs - 1922
1/12A½p -  -  - 4A -  - ½Rs1Rs - 1921
1/12A½p¼A1A2A4A¼Rs8A - 1Rs - 1920
1/12A½p¼A1A2A4A¼Rs8A½Rs1Rs - 1919
1/12A½p¼A1A2A - ¼Rs - ½Rs1Rs1S1918
1/12A½p¼A1A2A - ¼Rs - ½Rs1Rs - 1917
1/12A½p¼A1A2A - ¼Rs - ½Rs1Rs - 1916
1/12A½p - 1A2A - ¼Rs - ½Rs1Rs - 1915
1/12A½p¼A1A2A - ¼Rs - ½Rs1Rs - 1914
1/12A½p¼A1A2A - ¼Rs - ½Rs1Rs - 1913
1/12A½p¼A1A2A - ¼Rs - ½Rs1Rs - 1912
 -  - ¼A - 2A - ¼Rs - ½Rs1Rs - 1911
מערכת מטבעות: 1 רופיה 16 אנה = 64 פייסה = 192 פאי
½p - ½ פייסה
1/12A - 1/12 אנה
¼A - ¼ אנה
1A - 1 אנה
2A - 2 אנה
4A - 4 אנה
8A - 8 אנה
¼Rs - ¼ רופיה
½Rs - ½ רופיה
1Rs - 1 רופיה
1S - 1 סוברן
uCoin