+

אפריקה הבריטית המחזרית > שילינג (1921 - 1964)

סוגים
84
שנה1c5c10c50c1Shשנה
 - 5c10c -  - 1964
 - 5c - 50c - 1963
1c -  - 50c - 1962
1c5c -  -  - 1961
 -  -  - 50c - 1960
1c -  -  -  - 1959
 -  -  - 50c - 1958
1c5c -  -  - 1957
1c5c10c50c - 1956
1c5c - 50c - 1955
1c -  - 50c - 1954
1c5c10c50c1Sh1952
1c5c10c -  - 1951
1c - 10c - 1Sh1950
1c5c10c50c1Sh1949
 -  -  - 50c1Sh1948
 -  -  -  - 1Sh1946
 -  - 10c - 1Sh1945
 -  -  - 50c1Sh1944
 - 5c10c50c - 1943
1c5c10c50c1Sh1942
 - 5c10c - 1Sh1941
 - 5c10c -  - 1939
 - 5c10c50c1Sh1937
 - 5c/new
5c/old
10c/new
10c/old
 -  - 1936
1c5c10c -  - 1935
 - 5c10c -  - 1934
 - 5c10c -  - 1933
1c -  -  -  - 1930
1c5c10c -  - 1928
1c - 10c -  - 1927
1c5c10c - 1Sh1925
1c5c10c50c1Sh1924
1c5c10c50c1Sh1923
1c5c10c50c1Sh1922
 - 5c10c50c1Sh1921
מערכת מטבעות: 1 שילינג = 100 סנט
1c - 1 סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
50c - 50 סנט
1Sh - 1 שילינג
uCoin