+

ברזיל > קרוזירו הברזילאי (1990 - 1993)

שנהCr$1Cr$5Cr$10Cr$50Cr$100Cr$500Cr$1000שנה
 -  -  -  - Cr$100Cr$500Cr$10001993
 - Cr$5Cr$10Cr$50Cr$100Cr$500Cr$10001992
 - Cr$5Cr$10Cr$50 -  -  - 1991
Cr$1Cr$5Cr$10Cr$50 -  -  - 1990
מערכת מטבעות: 1 קרוזארו = 10 סנטאבו
Cr$1 - 1 קרוזאירו
Cr$5 - 5 קרוזאירו
Cr$10 - 10 קרוזאירו
Cr$50 - 50 קרוזאירו
Cr$100 - 100 קרוזאירו
Cr$500 - 500 קרוזאירו
Cr$1000 - 1000 קרוזאירו
uCoin