+

ברזיל > ריאל ברזילאי (1994 - 2019)

שנה1c5c10c25c50cR$1שנה
 - 5c10c25c50cR$12019
 - 5c10c25c50cR$12018
 - 5c10c25c50cR$12017
 - 5c10c25c50cR$12016
 - 5c10c25c50c - 2015
 - 5c10c25c50cR$12014
 - 5c10c25c50cR$12013
 - 5c10c25c50c/err
50c
R$12012
 - 5c10c25c50cR$12011
 - 5c10c25c50cR$12010
 - 5c10c25c50cR$12009
 - 5c10c25c50cR$12008
 - 5c10c25c50cR$12007
 - 5c10c25c50cR$12006
 - 5c10c25c50cR$12005
1c5c10c25c - R$12004
1c5c10c25c50cR$12003
1c5c10c25c50cR$12002
1c5c10c25c50c - 2001
1c5c10c25c50c - 2000
1c5c10c25c - R$11999
1c5c10c25c50cR$11998
1c5c10c -  -  - 1997
1c5c10c -  -  - 1996
1c5c10c25c50c - 1995
1c5c10c25c50cR$11994
מערכת מטבעות: 1 ריאל = 100 סנטאבו
1c - 1 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
25c - 25 סנטאבו
50c - 50 סנטאבו
R$1 - 1 ריאל
uCoin