+

ברזיל > הקיסר פדרו I (1823 - 1831)

סוגים
2
שנה10Rs20Rs37½Rs40Rs75Rs80Rs160Rs320Rs640Rs960Rs4.000Rs6.400Rsשנה
 -  -  - 40Rs/C
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/G
80Rs/R
 -  -  -  -  -  - 1831
 - 20Rs/B
20Rs/R
 - 40Rs/B
40Rs/C
40Rs/G
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/C
80Rs/G
80Rs/R
 - 320Rs -  -  -  - 1830
 - 20Rs - 40Rs/B
40Rs/C
40Rs/G
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/G
80Rs/R
80Rs/SP
 -  -  -  -  -  - 1829
10Rs20Rs/B
20Rs/R
37½Rs40Rs/B
40Rs/C
40Rs/G
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/C
80Rs/G
80Rs/R
80Rs/SP
 -  -  -  - 4.000Rs6.400Rs/B
6.400Rs/R
1828
10Rs20Rs/B
20Rs/R
37½Rs40Rs/B
40Rs/C
40Rs/G
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/C
80Rs/R
 -  - 640Rs960Rs4.000Rs6.400Rs1827
 - 20Rs37½Rs40Rs/C
40Rs/G
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/C
80Rs/R
80Rs/Ag
160Rs320Rs640Rs960Rs/B
960Rs/R
4.000Rs/B
4.000Rs/R
6.400Rs1826
 - 20Rs/B
20Rs/R
20Rs/C
37½Rs40Rs/B
40Rs/C
40Rs/G
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/R
80Rs/SP
 - 320Rs640Rs960Rs/B
960Rs/R
4.000Rs/B
4.000Rs/R
6.400Rs/B
6.400Rs/R
1825
10Rs20Rs37½Rs40Rs/B
40Rs/C
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/R
80Rs/Ag
160Rs - 640Rs960Rs/B
960Rs/R
4.000Rs6.400Rs1824
 - 20Rs37½Rs40Rs/C
40Rs/G
40Rs/R
75Rs80Rs -  -  - 960Rs4.000Rs6.400Rs1823
10Rs - 10 רייס
20Rs - 20 רייס
37½Rs - 37½ רייס
40Rs - 40 רייס
75Rs - 75 רייס
80Rs - 80 רייס
160Rs - 160 רייס
320Rs - 320 רייס
640Rs - 640 רייס
960Rs - 960 רייס
4.000Rs - 4000 רייס
6.400Rs - 6400 רייס
uCoin