+

בוליביה > הרפובליקה של בוליביה (1964 - 1985)

שנה5c10c20c25c50c$1$5שנה
 -  -  -  - 50c$1$51980
 -  -  -  - 50c$1$51978
 -  -  -  -  -  - $51976
 -  -  -  - 50c$1 - 1974
 - 10c20c - 50c$1 - 1973
 - 10c - 25c50c$1 - 1972
 - 10c20c25c -  -  - 1971
5c - 20c -  - $1 - 1970
 - 10c -  -  - $1 - 1969
 -  -  -  -  - $1 - 1968
 - 10c20c - 50c -  - 1967
5c10c20c - 50c -  - 1965
מערכת מטבעות: 1 פסו = 100 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
20c - 20 סנטאבו
25c - 25 סנטאבו
50c - 50 סנטאבו
$1 - 1 פסו
$5 - 5 פסו
uCoin