+

בוליביה > מדינת בוליביה רב עמית (1986 - 2017)

שנה2c5c10c20c50c1Bs2Bs5Bsשנה
 -  - 10c -  -  - 2Bs5Bs2017
 -  - 10c20c50c1Bs2Bs5Bs2012
 -  - 10c20c50c1Bs2Bs5Bs2010
 -  - 10c20c50c1Bs2Bs - 2008
 -  - 10c/Cu
10c/St
20c50c -  -  - 2006
 -  -  -  -  - 1Bs - 5Bs2004
 -  - 10c20c50c1Bs - 5Bs2001
 -  - 10c/Cu
10c/St
20c50c1Bs2Bs - 1997
 -  - 10c20c50c1Bs2Bs - 1995
 -  - 10c20c50c1Bs2Bs - 1991
2c5c10c20c50c1Bs -  - 1987
מערכת מטבעות: 1 בוליבואנו = 100 סנטבו
2c - 2 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
20c - 20 סנטאבו
50c - 50 סנטאבו
1Bs - 1 בוליביאנו
2Bs - 2 בוליביאנו
5Bs - 5 בוליביאנו
uCoin