+

בהוטן > ממלכת בהוטן (1928 - 1957)

שנה1p½Rpשנה
1p - 1951
 - ½Rp1950
1p/l
1p/s
½Rp/↑↓
½Rp/↑↑Ag
½Rp/↑↑Ni
1928
מערכת מטבעות: 1 רופיה = 64 פייסה
1p - 1 פייסה
½Rp - ½ רופיה
uCoin