+

בלגיה > המלך ליאופולד III (1934 - 1947)

סוגים
10
שנה5c10c25c1fr2fr5fr20fr50frשנה
 -  -  - 1fr/Ë-Q
1fr/Q-Ë
 - 5fr -  - 1947
 - 10c25c/Ë-Q
25c/Q-Ë
1fr - 5fr/DER
5fr/DES
 -  - 1946
 - 10c25c1fr - 5fr/DER
5fr/DES
 -  - 1945
 - 10c25c1fr2fr5fr -  - 1944
5c10c/Ë-Q
10c/Q-Ë
25c/Ë-Q
25c/Q-Ë
1fr/Ë-Q
1fr/Q-Ë
 - 5fr -  - 1943
5c10c/Ë-Q
10c/Q-Ë
25c/Ë-Q
25c/Q-Ë
1fr/Ë-Q
1fr/Q-Ë
 -  -  -  - 1942
5c/Ë-Q
5c/Q-Ë
10c/Ë-Q
10c/Q-Ë
 - 1fr - 5fr/DER
5fr/DES
 -  - 1941
5c -  - 1fr -  -  - 50fr/Ë:Q
50fr/Q:Ë
1940
5c10c/Ë-Q
10c/Q-Ë
25c1fr/Ë-Q
1fr/Q-Ë
 - 5fr/Ë-Q
5fr/Q-Ë
 - 50fr/Ë:Q
50fr/Q:Ë
1939
5c10c25c/Ë-Q
25c/Q-Ë
 -  - 5fr/Ë-Q
5fr/Q-Ë
 -  - 1938
 -  -  -  -  - 5fr -  - 1937
 -  -  -  -  - 5fr/Ë
5fr/Q
 -  - 1936
 -  -  -  -  -  - 20fr - 1935
 -  -  -  -  -  - 20fr - 1934
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
5c - 5 סנטים
10c - 10 סנטים
25c - 25 סנטים
1fr - 1 פרנק
2fr - 2 פרנק
5fr - 5 פרנק
20fr - 20 פרנק
50fr - 50 פרנק
uCoin