+

האיים האזוריים > אזור האוטונומי של האיים האזוריים (1843 - 1901)

שנה5Rs10Rs20Rsשנה
5Rs10Rs - 1901
5Rs -  - 1880
5Rs10Rs20Rs1866
5Rs10Rs20Rs1865
5Rs10Rs20Rs1843
5Rs - 5 רייס
10Rs - 10 רייס
20Rs - 20 רייס
uCoin