+

אוסטריה > האימפריה הרומית הקדושה (טאלר) (1741 - 1805)

סוגים
374
שנה1/12Th½Th1Th1D2D3D4D5D6D10Dשנה
 - ½Th1Th1D -  - 4D -  -  - 1806
 - ½Th1Th1D -  - 4D -  -  - 1805
 - ½Th/ARCH
½Th/GERM
1Th/ARCH
1Th/GERM
1D/ARCH
1D/GER
2D - 4D/ARCH
4D/GERM
 -  -  - 1804
 - ½Th1Th1D2D - 4D -  -  - 1803
 - ½Th1Th1D -  - 4D -  -  - 1802
 - ½Th1Th1D -  - 4D -  -  - 1801
 - ½Th1Th1D -  - 4D -  -  - 1800
 - ½Th1Th1D2D - 4D -  -  - 1799
 - ½Th1Th1D -  - 4D -  -  - 1798
 - ½Th1Th1D -  - 4D -  -  - 1797
 - ½Th1Th1D -  - 4D -  -  - 1796
 - ½Th1Th1D -  - 4D -  -  - 1795
 - ½Th1Th1D -  - 4D -  -  - 1794
 - ½Th1Th1D -  - 4D -  -  - 1793
 - ½Th/L
½Th/F
1Th/F_LEF
1Th/F_IRF
1Th/L
1D/F
1D/L
 -  -  -  -  -  - 1792
 -  - 1Th1D -  -  -  -  -  - 1791
 - ½Th/L
½Th/J
1Th/L_g
1Th/J
1Th/L_e
1D/J
1D/L
 -  - 4D -  -  - 1790
 - ½Th1Th1D -  -  -  -  -  - 1789
 - ½Th1Th1D -  -  -  -  -  - 1788
 - ½Th1Th1D2D -  -  -  -  - 1787
 - ½Th1Th1D/AUST
1D/A
2D - 4D -  -  - 1786
 - ½Th1Th1D/AUST
1D/A
 -  -  -  -  -  - 1785
 - ½Th1Th1D/AUST
1D/A
2D -  -  -  -  - 1784
 -  -  - 1D/AUST
1D/A
2D -  -  -  -  - 1783
 - ½Th1Th1D/AUST
1D/A
2D -  -  -  -  - 1782
 - ½Th1Th1D/AUST
1D/A
2D -  -  -  -  - 1781
 - ½Th1Th/J
1Th/MT_CI
1Th/MT_IC
1D/MT
1D/J_ARCH
1D/J_VeE
2D -  -  -  -  - 1780
 - ½Th1Th/J
1Th/MT
1D/MT_A
1D/MT_H
1D/J
2D - 4D -  -  - 1779
 - ½Th1Th/J
1Th/MT
1D/MT_A
1D/MT_H
1D/J
2D3D4D -  -  - 1778
 - ½Th/MT_H
½Th/MT_V
1Th/J
1Th/MT
1D/MT_A
1D/MT_H
1D/J
2D/E
2D/E H-G
 -  - 5D -  - 1777
 - ½Th/MT_H
½Th/MT_V
1Th/J .
1Th/J w/o .
1Th/MT_H
1Th/MT_V
1D/MT
1D/J
2D3D -  -  -  - 1776
 - ½Th/MT_H
½Th/MT_V
1Th/J .
1Th/J w/o .
1Th/MT_H
1Th/MT_V
1D/MT_A
1D/MT_H
1D/J
2D -  -  -  -  - 1775
 - ½Th/MT_H
½Th/MT_V
1Th/J .
1Th/J w/o .
1Th/MT_H
1Th/MT_V
1D/MT_A
1D/MT_H
1D/J
2D -  -  -  -  - 1774
 - ½Th/MT_H
½Th/MT_V
1Th/.J
1Th/J w/o .
1Th/MT_H
1Th/MT_V
1D/MT_A
1D/MT_H
1D/J
2D3D -  -  -  - 1773
 - ½Th/MT_V
½Th/MT_H
1Th/J
1Th/MT_H
1Th/MT_V
1Th/MT_Vv
1D/MT
1D/J
2D -  -  -  -  - 1772
 - ½Th/MT_V
½Th/MT_H
1Th/J
1Th/MT_H
1Th/MT_V
1D/MT_A
1D/MT_H
1D/J
2D -  -  -  -  - 1771
 - ½Th/MT_V
½Th/MT_H
1Th/J
1Th/MT
1D/MT_A
1D/MT_H
1D/J
2D -  -  -  -  - 1770
 - ½Th/MT_V
½Th/MT_H
1Th/J w/o .
1Th/J .
1Th/MT_H
1Th/MT_V
1D/MT_A
1D/MT_G
1D/J
2D -  -  -  -  - 1769
 - ½Th/MT_V
½Th/MT_H
½Th/J
1Th/J w/o .
1Th/J .
1Th/MT_H
1Th/MT_V
1D/MT_A
1D/MT_G
1D/MT_H
1D/J
2D -  -  -  -  - 1768
 - ½Th/MT_V
½Th/MT_H
1Th/J
1Th/MT_H
1Th/MT_V
1D -  -  -  -  -  - 1767
 - ½Th/MT_V
½Th/MT_H
1Th/J
1Th/MT_H
1Th/MT_V
1D -  -  -  -  -  - 1766
 - ½Th/F
½Th/MT_V
½Th/MT_H
1Th/F_3L
1Th/MT_V
1Th/MT_G
1Th/MT_st.A
1Th/F_2L
1Th/J
1Th/MT_H
1Th/MT_H .
1Th/MT_H_28.06
1Th/MT_H w/o .
1Th/MT_Vv
1D/F
1D/MT_V
1D/MT_A
1D/MT_G
1D/MT_H
1D/J
1D/PC
 -  -  -  - 6D - 1765
 - ½Th/F
½Th/MT_V
½Th/MT_H
1Th/F_3L
1Th/MT_V
1Th/F_2L
1Th/MT_H .
1Th/MT_H_28.06
1Th/MT_H w/o .
1D/F
1D/MT_V
1D/MT_H
1D/J
 -  -  -  -  -  - 1764
 - ½Th/F
½Th/MT_V
½Th/MT_H
1Th/F_3L
1Th/MT_V
1Th/F2_L
1Th/MT_H_28.06
1Th/MT_H_28.82
1D/F
1D/MT
 -  -  -  -  -  - 1763
 - ½Th/F
½Th/MT_V
½Th/MT_H
1Th/MT_V
1Th/F
1Th/MT_H
1D/F
1D/MT_V
1D/MT_G
1D/MT_H
 -  -  -  -  -  - 1762
 - ½Th/F
½Th/MT_V
½Th/MT_H
1Th/F_3L
1Th/MT_V
1Th/F_2L
1Th/MT_H
1D/F
1D/MT_V
1D/MT_G
 -  -  -  -  -  - 1761
 - ½Th/F
½Th/MT_V
½Th/MT_H
1Th/MT_V
1Th/F
1Th/MT_H_28.06
1Th/MT_H_28.82
1D/F
1D/MT_V
1D/MT_G
1D/MT_H
 -  -  -  -  -  - 1760
 - ½Th/F
½Th/MT_V
½Th/MT_H
1Th/MT_V
1Th/F
1Th/MT_H
1D/F
1D/MT_V
1D/MT_G
 -  -  -  -  -  - 1759
 - ½Th/F
½Th/MT
1Th/MT_V
1Th/MT_st.A
1Th/F
1Th/MT_H
1D/F
1D/MT_V
1D/MT_G
 -  -  -  -  -  - 1758
 - ½Th/F
½Th/MT_H
½Th/MT_V
1Th/MT_V
1Th/F
1Th/MT_H
1D/F
1D/MT
 -  -  -  -  -  - 1757
 - ½Th/F
½Th/MT_H
½Th/MT_V
1Th/MT_V
1Th/F
1Th/MT_H
1D/F
1D/MT_V
1D/MT_G
1D/MT_H
 -  -  -  -  -  - 1756
 - ½Th/F
½Th/MT
1Th/MT_V
1Th/F
1Th/MT_H
1D/F
1D/MT_V
1D/MT_G
 -  -  -  -  -  - 1755
 - ½Th/F
½Th/MT_G
½Th/MT_V
1Th/MT_V
1Th/F
1Th/MT_H_28.06
1Th/MT_H_28.82
1D/F
1D/MT_V
1D/MT_G
1D/MT_H
 -  -  -  -  -  - 1754
 - ½Th/F
½Th/MT_G
½Th/MT_V
1Th/MT_V
1Th/F
1Th/MT_H
1D/F
1D/MT_V
1D/MT_G
1D/MT_H
 -  -  -  -  -  - 1753
 - ½Th/F
½Th/MT_G
½Th/MT_V
1Th/MT_V
1Th/F
1Th/MT_H
1D/F
1D/MT_G
1D/MT_H
 -  -  -  -  -  - 1752
 - ½Th/F
½Th/MT_G
½Th/MT_V
1Th/MT_V
1Th/F
1Th/MT_H .
1Th/MT_H w/o .
1D/F
1D/MT_G
 -  -  -  -  -  - 1751
 - ½Th/F
½Th/MT_G
1Th/F
1Th/MT_V
1Th/MT_H
1D/F
1D/MT_V
1D/MT_G
1D/MT_H
 -  -  - 5D -  - 1750
 - ½Th/F
½Th/MT_G
½Th/MT_V
1Th/F
1Th/MT_V
1Th/MT_H
1D/F
1D/MT
 -  -  -  -  -  - 1749
 - ½Th1Th/F
1Th/MT_V
1D/F
1D/MT
 -  -  - 5D - 10D1748
 - ½Th/F
½Th/MT
1Th/F
1Th/MT_V
1D/F
1D/MT
 -  -  - 5D6D - 1747
 - ½Th/F
½Th/MT
1Th/F
1Th/MT_V
1Th/MT_H
1D/F
1D/MT
2D/F
2D/MT
 -  - 5D -  - 1746
 - ½Th1Th1D/F
1D/MT
2D -  - 5D/F
5D/MT
 - 10D1745
 - ½Th1Th/MT_g
1Th/MT_s
1D/G
1D/H
 -  -  -  -  -  - 1744
 - ½Th1Th1D -  -  - 5D6D10D1743
 - ½Th1Th1D -  -  - 5D6D - 1742
1/12Th½Th1Th1D -  -  - 5D6D - 1741
מערכת מטבעות: 1 טהלר = 120 קרויצר
1/12Th - 1/12 טלר
½Th - ½ טלר
1Th - 1 טהלר
1D - 1 דוקט
2D - 2 דוקט
3D - 3 דוקט
4D - 4 דוקט
5D - 5 דוקט
6D - 6 דוקט
10D - 10 דוקט
uCoin