+

אוסטריה > גולדן האוסטרו-הונגריה (1857 - 1892)

סוגים
179
סט מטבעות
×
שנה5/10k1k4k5k¼Fl10k20k1Fl1VT2Fl2VT4Fl1D8Fl4Dשנה
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1892
5/10k1k -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1891
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1890
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1889
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1888
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1887
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1886
5/10k1k -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1885
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1884
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1883
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1882
5/10k1k -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1881
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1880
 - 1k -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1879
 - 1k -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1878
5/10k -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1877
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1876
 -  -  -  - ¼Fl -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1875
 -  -  -  - ¼Fl -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1874
 - 1k -  - ¼Fl -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1873
 -  -  -  - ¼Fl10k20k1Fl - 2Fl/new
2Fl/old
 - 4Fl1D8Fl4D1872
 -  -  -  - ¼Fl10k - 1Fl - 2Fl - 4Fl - 8Fl - 1871
 -  -  -  - ¼Fl10k20k1Fl - 2Fl - 4Fl - 8Fl - 1870
 -  -  -  - ¼Fl10k20k1Fl - 2Fl -  -  -  -  - 1869
 -  -  -  - ¼Fl10k20k1Fl - 2Fl -  -  -  -  - 1868
 -  -  - 5k¼Fl10k - 1Fl1VT2Fl2VT -  -  -  - 1867
5/10k -  -  - ¼Fl -  - 1Fl1VT2Fl2VT -  -  -  - 1866
5/10k -  -  - ¼Fl10k - 1Fl1VT2Fl -  -  -  -  - 1865
5/10k - 4k5k¼Fl10k - 1Fl1VT2Fl -  -  -  -  - 1864
5/10k1k - 5k¼Fl10k - 1Fl1VT2Fl -  -  -  -  - 1863
 - 1k4k - ¼Fl10k - 1Fl1VT2Fl -  -  -  -  - 1862
5/10k1k4k - ¼Fl10k - 1Fl1VT -  -  -  -  -  - 1861
5/10k1k4k5k¼Fl10k - 1Fl1VT2Fl -  -  -  -  - 1860
5/10k1k - 5k¼Fl/new
¼Fl/old
10k - 1Fl1VT2Fl -  -  -  -  - 1859
5/10k1k - 5k¼Fl10k - 1Fl1VT -  -  -  -  -  - 1858
 -  -  -  - ¼Fl -  - 1Fl1VT -  -  -  -  -  - 1857
מערכת מטבעות: 1 פלורין = 100 קרויזר
5/10k - 5/10 קרויזר
1k - 1 קרויזר
4k - 4 קרויזר
5k - 5 קרויזר
10k - 10 קרויזר
20k - 20 קרויזר
¼Fl - ¼ פלורין
1Fl - 1 פלורין
2Fl - 2 פלורין
4Fl - 4 פלורין
8Fl - 8 פלורין
1VT - 1 טלר איגוד
2VT - 2 טלר איגוד
1D - 1 דוקט
4D - 4 דוקט
uCoin