+

אוסטריה > כתר האוסטרו-הונגרי (1892 - 1918)

סט מטבעות
×
שנה1h2h10h20h1Kr2Kr1D5Kr10Kr4D20Kr100Krשנה
 - 2h - 20h -  -  -  -  -  -  -  - 1918
 - 2h - 20h -  -  -  -  -  -  -  - 1917
1h/new
1h/old
2h10h/new
10h/old
20h1Kr -  -  -  -  - 20Kr - 1916
1h2h10h - 1Kr - 1D -  - 4D20Kr100Kr1915
1h2h - 20h1Kr - 1D -  - 4D20Kr100Kr1914
1h2h -  - 1Kr2Kr1D -  - 4D20Kr100Kr1913
1h2h -  - 1Kr2Kr1D - 10Kr4D20Kr100Kr1912
1h2h10h20h -  - 1D - 10Kr4D20Kr100Kr1911
1h2h10h -  -  - 1D - 10Kr4D20Kr100Kr1910
1h2h10h20h -  - 1D5Kr/new
5Kr/old
10Kr/new
10Kr/old
4D20Kr100Kr1909
 - 2h10h20h -  - 1D -  - 4D -  - 1908
 - 2h10h20h1Kr - 1D5Kr - 4D -  - 1907
 - 2h -  - 1Kr - 1D - 10Kr4D -  - 1906
 - 2h -  - 1Kr - 1D - 10Kr4D20Kr - 1905
 - 2h -  - 1Kr - 1D -  - 4D20Kr - 1904
1h2h -  - 1Kr - 1D -  - 4D20Kr - 1903
1h2h -  - 1Kr - 1D -  - 4D20Kr - 1902
1h2h -  - 1Kr - 1D -  - 4D20Kr - 1901
1h2h -  - 1Kr - 1D5Kr - 4D20Kr - 1900
1h2h -  - 1Kr - 1D -  - 4D20Kr - 1899
1h2h -  - 1Kr - 1D -  - 4D20Kr - 1898
1h2h -  - 1Kr - 1D - 10Kr4D20Kr - 1897
1h2h -  - 1Kr - 1D - 10Kr4D20Kr - 1896
1h2h10h20h1Kr - 1D -  - 4D20Kr - 1895
1h2h10h20h1Kr - 1D -  - 4D20Kr - 1894
1h2h10h20h1Kr - 1D -  - 4D20Kr - 1893
1h2h10h20h1Kr -  -  - 10Kr - 20Kr - 1892
מערכת מטבעות: 1 כתר = 100 גאלר
1h - 1 הלר
2h - 2 הלרים
10h - 10 הלר
20h - 20 הלר
1Kr - 1 כתר
2Kr - 2 כתר
5Kr - 5 כתר
10Kr - 10 כתר
20Kr - 20 כתר
100Kr - 100 כתר
1D - 1 דוקט
4D - 4 דוקט
uCoin