+

אוסטריה > הרפובליקה הראשונה (שילינג) (1925 - 1938)

מיון: שנה
שנה1g2g5g10g50gS1S5שנה
1g2g5g -  -  -  -  - 1938
1g2g5g -  -  -  -  - 1937
1g2g5g - 50g -  - S51936
1g2g -  - 50g - S1S51935
1g2g5g - 50g - S1S51934
1g -  -  -  -  -  -  - 1933
1g - 5g -  -  - S1 - 1932
1g - 5g -  -  -  -  - 1931
1g2g -  -  -  -  -  - 1930
1g2g - 10g -  -  -  - 1929
1g2g - 10g -  -  -  - 1928
1g2g -  -  -  -  -  - 1927
1g2g -  -  - S1 - 1926
1g2g - 10g - S1 - 1925
 -  -  -  -  -  - S1 - 1924
מערכת מטבעות: 1 שילנג = 100 גרוש
1g - 1 גרוש
2g - 2 גרוש
5g - 5 גרוש
10g - 10 גרוש
50g - 50 גרוש
 - ½ שילינג
S1 - 1 שילינג
S5 - 5 שילינג
S25 - 25 שילינג
uCoin