+

ארגנטינה > אוסטרל הארגנטינאי (1985 - 1991)

שנה½c1c5c10c50c1A5A10A100A500A1000Aשנה
 -  -  -  -  -  -  -  - 100A500A1000A1991
 -  -  -  -  -  -  -  - 100A500A1000A1990
 -  -  -  -  - 1A5A10A -  -  - 1989
 -  - 5c10c50c -  -  -  -  -  - 1988
 - 1c5c10c50c -  -  -  -  -  - 1987
 - 1c5c10c50c -  -  -  -  -  - 1986
½c1c5c10c50c -  -  -  -  -  - 1985
מערכת מטבעות: 1 אוסטרל = 100 סנטאבו
½c - ½ סנטאבו
1c - 1 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
50c - 50 סנטאבו
1A - 1 אוסטרל
5A - 5 אוסטרל
10A - 10 5 אוסטרל
100A - 100 5 אוסטרל
500A - 500 5 אוסטרל
1000A - 1000 5 אוסטרל
uCoin