+

ארגנטינה > פסו ארגנטינאי (1881 - 1969)

שנה1c2c5c10c20c50c$1$2½$5$10$25שנה
 -  -  -  -  -  -  -  - $5$10$251968
 -  -  -  -  -  -  -  - $5$10$251967
 -  -  -  -  -  -  -  - $5$10$251966
 -  -  -  -  -  -  -  - $5$10$251965
 -  -  -  -  -  -  -  - $5$10$251964
 -  -  -  -  -  -  -  - $5$10 - 1963
 -  -  -  -  -  - $1 - $5$10 - 1962
 -  -  -  - 20c50c$1 - $5 -  - 1961
 -  -  -  - 20c50c$1 -  -  -  - 1960
 -  - 5c10c20c50c$1 -  -  -  - 1959
 -  - 5c10c20c50c$1 -  -  -  - 1958
 -  - 5c10c20c50c$1 -  -  -  - 1957
 -  - 5c10c20c50c -  -  -  -  - 1956
 -  - 5c10c20c50c -  -  -  -  - 1955
 -  - 5c10c20c50c -  -  -  -  - 1954
 -  - 5c/r
5c/s
10c20c50c -  -  -  -  - 1953
 -  - 5c10c/r
10c/s
20c/r
20c/s
50c -  -  -  -  - 1952
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1951
 - 2c5c/CuNi
5c/AlBr
10c/AlBr
10c/CuNi
20c/AlBr
20c/CuNi
 -  -  -  -  -  - 1950
 - 2c5c10c20c -  -  -  -  -  - 1949
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  - 1948
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  - 1947
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  - 1946
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  - 1945
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  - 1944
1c - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1943
1c2c5c/AlBr
5c/CuNi
10c/AlBr
10c/CuNi
20c/AlBr
20c/CuNi
 -  -  -  -  -  - 1942
1c2c5c10c20c50c -  -  -  -  - 1941
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  - 1940
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  - 1939
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1938
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1937
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1936
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1935
 -  - 5c10c -  -  -  -  -  -  - 1934
 -  - 5c10c -  -  -  -  -  -  - 1933
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1931
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1930
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1929
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1928
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1927
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1926
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1925
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1924
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1923
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1922
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1921
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1920
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1919
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1918
 -  - 5c -  -  -  -  -  -  -  - 1917
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1916
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1915
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1914
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1913
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1912
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1911
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1910
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1909
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1908
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1907
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1906
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1905
 -  - 5c -  -  -  -  -  -  -  - 1904
 -  - 5c -  -  -  -  -  -  -  - 1903
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1899
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1898
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  -  - 1897
1c2c5c10c20c -  -  - $5 -  - 1896
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1895
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1894
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1893
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1892
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1891
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1890
1c2c -  -  -  -  -  - $5 -  - 1889
1c2c -  -  -  -  -  - $5 -  - 1888
 - 2c -  -  -  -  -  - $5 -  - 1887
1c -  -  -  -  -  -  - $5 -  - 1886
1c2c -  -  -  -  -  - $5 -  - 1885
1c2c -  -  -  -  - $2½$5 -  - 1884
1c2c - 10c20c50c$1 - $5 -  - 1883
1c2c - 10c20c50c$1 - $5 -  - 1882
 -  -  - 10c20c50c$1$2½$5 -  - 1881
מערכת מטבעות: 1 פסו = 100 סנטאבו
1c - 1 סנטאבו
2c - 2 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
20c - 20 סנטאבו
50c - 50 סנטאבו
$1 - 1 פסו
$2½ - 2½ פסו
$5 - 5 פסו
$10 - 10 פסו
$25 - 25 פסו
uCoin