+

אנגווילה > שטח חו (1968 - 1970)

סט מטבעות
×
שנה
שנה$1$2$4$5$10שנה
$1$2$4$5$101970
$1$2$4$5$101969
מערכת מטבעות: 1 דולר = 100 סנט
 - ½ דולר
$1 - 1 דולר
$2 - 2 דולר
$4 - 4 דולר
$5 - 5 דולר
$10 - 10 דולר
uCoin