+

אנדורה > נסיכות אנדורה (1977 - 2014)

סט מטבעות
×
שנה1c2c5c10c25c50c1D2D5Dשנה
1c2c5c10c25c50c1D -  - 2013
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2008
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2007
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2006
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2005
 -  -  -  -  -  - 1D2D5D1988
 -  -  -  - 25c - 1D2D5D1986
 -  -  -  -  -  - 1D - 5D1984
 -  -  -  -  -  - 1D -  - 1983
מערכת מטבעות: 1 דינר = 100 סנטים
1c - 1 סנטים
2c - 2 סנטים
5c - 5 סנטים
10c - 10 סנטים
25c - 25 סנטים
50c - 50 סנטים
1D - 1 דיינר
2D - 2 דיינר
5D - 5 דיינר
uCoin