+

אלג'יריה > הרפובליקה העממית הדמוקרטית של (1964 - 2019)

סוגים
16
סט מטבעות
×
שנה1c2c5c10c20c¼D50c½D1D2D5D10D20D50D100D200Dשנה
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5D10D - 50D -  - 2019
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5D10D20D50D100D200D2018
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5D10D20D50D100D200D2017
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5D10D20D50D100D200D2016
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D - 5D10D20D50D100D200D2015
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10D20D50D -  - 2014
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5D10D20D50D100D200D2013
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5D10D -  -  - 200D2012
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D10D20D50D100D - 2011
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D10D20D50D100D - 2010
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D10D20D50D100D - 2009
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10D - 50D -  - 2008
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D10D20D50D100D - 2007
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D10D -  -  -  - 2006
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D - 20D -  -  - 2005
 -  -  -  -  - ¼D - ½D1D2D5D10D20D50D -  - 2004
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D10D - 50D100D - 2003
 -  -  -  -  - ¼D - ½D1D2D - 10D -  - 100D - 2002
 -  -  -  -  - ¼D - ½D1D - 5D10D20D50D100D - 2000
 -  -  -  -  - ¼D - ½D1D2D5D - 20D50D100D - 1999
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5D10D -  -  -  - 1998
 -  -  -  -  - ¼D - ½D1D2D5D10D20D50D -  - 1997
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20D50D -  - 1996
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100D - 1994
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D - 20D - 100D - 1993
 -  -  -  -  - ¼D - ½D1D2D5D10D20D50D -  - 1992
 -  -  - 10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1989
 -  -  - 10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1984
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10D -  -  -  - 1981
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10D -  -  -  - 1979
 -  -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1973
 -  -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1971
1c2c5c10c20c - 50c - 1D -  -  -  -  -  -  - 1964
מערכת מטבעות: 1 דינר = 100 סנטים
1c - 1 סנטים
2c - 2 סנטים
5c - 5 סנטים
10c - 10 סנטים
20c - 20 סנטים
50c - 50 סנטים
¼D - ¼ דינר
½D - ½ דינר
1D - 1 דינר
2D - 2 דינר
5D - 5 דינר
10D - 10 דינר
20D - 20 דינר
50D - 50 דינר
100D - 100 דינר
200D - 200 דינר
uCoin