+

אלבניה > הרפובליקה של אלבניה (1992 - 2014)

שנה1L5L10L20L50L100Lשנה
 -  -  - 20L -  - 2016
 - 5L -  -  -  - 2014
1L - 10L -  -  - 2013
 -  -  - 20L -  - 2012
 - 5L -  -  -  - 2011
 -  - 10L -  -  - 2009
1L -  -  -  -  - 2008
 -  -  -  - 50L - 2004
 -  -  -  - 50L - 2003
 - 5L10L20L50L100L2000
1L - 10L20L50L - 1996
 - 5L -  -  -  - 1995
מערכת מטבעות: 1 לק = 100 קינדאר
1L - 1 לק
5L - 5 לק
10L - 10 לק
20L - 20 לק
50L - 50 לק
100L - 100 לק
uCoin