+

תפאר ואיסא צרפתית > שטחים צרפתים בחו (1968 - 1975)

שנה1F2F5F10F20F50F100Fשנה
1F2F5F10F20F50F100F1975
1F -  -  -  -  -  - 1971
 -  -  - 10F - 50F100F1970
1F -  - 10F -  -  - 1969
 - 2F5F - 20F -  - 1968
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
1F - 1 פרנק
2F - 2 פרנק
5F - 5 פרנק
10F - 10 פרנק
20F - 20 פרנק
50F - 50 פרנק
100F - 100 פרנק
uCoin