×
מדינה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
USSR
×
×

קטלוג מטבעות > תג: USSR  | חיפוש 

ברית המועצות>1991 - 1992|בנק ממשלתי של ברית המועצות

 תקופה
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse10 קופייקה 1991
הבנק המרכזי של ברית המועצות
פלדה מצופה בנחושת , 2.3g, ø 17.6mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.53
ברית המועצות 50 קופייקה - obverseברית המועצות 50 קופייקה - reverse50 קופייקה 1991
הבנק המרכזי של ברית המועצות
סגסוגת נחושת וניקל , 2.3g, ø 18mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.98
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1991
הבנק המרכזי של ברית המועצות
סגסוגת נחושת וניקל , 3.75g, ø 21mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.52
ברית המועצות 5 רובל - obverseברית המועצות 5 רובל - reverse5 רובל 1991
סגסוגת נחושת וניקל , 5.25g, ø 24mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.80
ברית המועצות 10 רובל - obverseברית המועצות 10 רובל - reverse10 רובל 1991-1992
שתי מתכות: מרכז - ארד, טבעת אלומיניום - ניקל-נחושת, 6.25g, ø 25mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.84
ברית המועצות 5 רובל - obverseברית המועצות 5 רובל - reverse5 רובל 1991
Blakiston's Fish Owl
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 6.25g, ø 25mm

כמות, ILS 
מחיר: 37.96
ברית המועצות 5 רובל - obverseברית המועצות 5 רובל - reverse5 רובל 1991
Markhor
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 6.25g, ø 25mm

כמות, ILS 
מחיר: 34.99

ברית המועצות>1961 - 1991|ברית המועצות

 תקופה
ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse1 קופייקה 1961-1991
פליז, 1g, ø 15mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.12
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse2 קופייקה 1961-1991
פליז, 2g, ø 18mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.16
ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse3 קופייקה 1961-1991
פליז, 3g, ø 22mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.20
ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse5 קופייקה 1961-1991
פליז, 5g, ø 25mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.22
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse10 קופייקה 1961-1991
נחושת-אבץ-ניקל, 1.6g, ø 17.3mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.20
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse15 קופייקה 1961-1991
נחושת-אבץ-ניקל, 2.5g, ø 19.6mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.24
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse20 קופייקה 1961-1991
נחושת-אבץ-ניקל, 3.4g, ø 21.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.25
ברית המועצות 50 קופייקה - obverseברית המועצות 50 קופייקה - reverse50 קופייקה 1961
נחושת-אבץ-ניקל, 4.4g, ø 24mm

כמות, ILS 
מחיר: 9.91
ברית המועצות 50 קופייקה - obverseברית המועצות 50 קופייקה - reverse50 קופייקה 1964-1991
נחושת-אבץ-ניקל, 4.4g, ø 24mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.14
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1961
נחושת-אבץ-ניקל, 7.5g, ø 27mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.26
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1964-1991
נחושת-אבץ-ניקל, 7.5g, ø 27mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.02
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse10 קופייקה 1967
Revolution
נחושת-אבץ-ניקל, 1.6g, ø 17.3mm

כמות, ILS 
מחיר: 3.06
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse15 קופייקה 1967
Revolution
נחושת-אבץ-ניקל, 2.5g, ø 19.6mm

כמות, ILS 
מחיר: 3.02
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse20 קופייקה 1967
Revolution
נחושת-אבץ-ניקל, 3.4g, ø 21.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 3.64
ברית המועצות 50 קופייקה - obverseברית המועצות 50 קופייקה - reverse50 קופייקה 1967
Revolution
נחושת-אבץ-ניקל, 6.45g, ø 25mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.95
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1965
20th Anniversary of WW2
נחושת-אבץ-ניקל, 9.85g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.93
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1967
Revolution
נחושת-אבץ-ניקל, 11.25g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 3.26
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1970
Vladimir Lenin
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.65
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1975
30th Anniversary of WW2
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 4.01
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1977
60th Anniversary of Revolution
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.13
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1977
Moscow'80 Olympic - Emblem
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 4.65
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1978
Moscow'80 Olympic - Kremlin
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.71
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1979
Moscow'80 Olympic - MSU
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.55
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1979
Moscow'80 Olympic - Monument
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.31
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1980
Moscow'80 Olympic - Yury Dolgoruky
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.66
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1980
Moscow'80 Olympic - Olympic Flame
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 9.71
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1981
Yuri Gagarin
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 7.84
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1981
Friendship
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 19.26
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1982
Soviet Union
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 19.90
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1983
Karl Marx
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 18.69
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1983
Valentina Tereshkova
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 19.80
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1983
Ivan Fedorov
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 17.87
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1984
Dmitry Mendeleyev
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 16.48
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1984
Alexander Popov
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 16.32
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1984
Alexander Pushkin
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 18.43
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1985
Vladimir Lenin
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 16.65
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1985
40th Anniversary of WW2
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.64
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1985
Festival
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.27
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1985
Friedrich Engels
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 16.26
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1986
International Year of Peace
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 7.31
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1986
Mikhail Lomonosov
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 16.30
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1987
Battle of Borodino, Bas relief
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 6.88
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1987
Battle of Borodino, Monument
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.43

uCoin