×
מדינה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
2 Euro
×
×

קטלוג מטבעות > תג: 2 Euro  | חיפוש 

אוסטריה>2002 - 2018|280 האיחוד האירופי (יורו)

 תקופה
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2002-2006
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.50
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2008-2018
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.50
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2005
Austrian State Treaty
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 19.56
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2007
חוזה רומא
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.67
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2009
10 שנים של האירו
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.70
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2012
10 Years of Euro Cash
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.25
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2015
European Union flag
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.34
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2016
National Bank
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.72
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2018
Austria
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.94
אוסטריה 5 אירו - obverseאוסטריה 5 אירו - reverse5 אירו 2014
Arctic Adventure
כסף 0.800, 10g, ø 28.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 59.78

איטליה>2002 - 2018|280 האיחוד האירופי (יורו)

 תקופה
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2002-2007
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.50
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2008-2018
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.50
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2004
ארגון המזון והתרופות
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.63
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2005
European Constitution
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.25
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2006
Turin'06 Olympic
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.14
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2007
חוזה רומא
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.18
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2009
Loius Braille
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 15.01
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2010
Camillo Benso di Cavour
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 14.07
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2011
Italian unification
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.67
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2012
10 Years of Euro Cash
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.89
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2012
Giovanni Pascoli
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.43
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2013
Giovanni Boccaccio
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.63
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2014
Carabinieri
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.75
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2015
Dante Alighieri
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.75
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2016
Donatello
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.47
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2017
Basilica of Saint Mark
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.50
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2017
Titus Livius
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.33

אירלנד>2002 - 2017|280 האיחוד האירופי (יורו)

 תקופה
אירלנד 2 אירו - obverseאירלנד 2 אירו - reverse2 אירו 2002-2006
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.50
אירלנד 2 אירו - obverseאירלנד 2 אירו - reverse2 אירו 2007-2018
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.50
אירלנד 2 אירו - obverseאירלנד 2 אירו - reverse2 אירו 2007
חוזה רומא
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.42
אירלנד 2 אירו - obverseאירלנד 2 אירו - reverse2 אירו 2012
10 Years of Euro Cash
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 13.88
אירלנד 2 אירו - obverseאירלנד 2 אירו - reverse2 אירו 2016
Easter Rising
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.03

אנדורה>2014 - 2018|280 האיחוד האירופי (יורו)

 תקופה
אנדורה 2 אירו - obverseאנדורה 2 אירו - reverse2 אירו 2014-2018
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 21.26
אנדורה 2 אירו - obverseאנדורה 2 אירו - reverse2 אירו 2016
New Reform 1866
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 88.91
אנדורה 2 אירו - obverseאנדורה 2 אירו - reverse2 אירו 2016
Radio and Television
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 86.58

אסטוניה>2011 - 2018|280 האיחוד האירופי (יורו)

 תקופה
אסטוניה 2 אירו - obverseאסטוניה 2 אירו - reverse2 אירו 2011-2018
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.55
אסטוניה 2 אירו - obverseאסטוניה 2 אירו - reverse2 אירו 2012
10 Years of Euro Cash
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 13.99
אסטוניה 2 אירו - obverseאסטוניה 2 אירו - reverse2 אירו 2015
European Union flag
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 29.42
אסטוניה 2 אירו - obverseאסטוניה 2 אירו - reverse2 אירו 2016
Paul Keres
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.20
אסטוניה 2 אירו - obverseאסטוניה 2 אירו - reverse2 אירו 2017
עצמאות
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.75
אסטוניה 2 אירו - obverseאסטוניה 2 אירו - reverse2 אירו 2018
Baltic States
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.95
אסטוניה 2 אירו - obverseאסטוניה 2 אירו - reverse2 אירו 2018
Estonia
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.48

אקוודור>1988 - 1999|הרפובליקה של אקוודור

 תקופה
אקוודור 10 סוקרה - obverseאקוודור 10 סוקרה - reverse10 סוקרה 1988-1991
פלדה עם ציפוי ניקל , 6.17g, ø 24mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.96

בלגיה>1999 - 2018|280 האיחוד האירופי (יורו)

 תקופה
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse2 אירו 1999-2006
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.50
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse2 אירו 2007
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.50
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse2 אירו 2008
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.50
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse2 אירו 2009-2013
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.50
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse2 אירו 2005
Economic Union
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 14.92
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse2 אירו 2006
Atomium
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 20.75
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse2 אירו 2007
חוזה רומא
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.75

uCoin