×
מדינה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
2 Euro
×
×

קטלוג מטבעות > תג: 2 Euro  | חיפוש 

אוסטריה>2002 - 2018|280 האיחוד האירופי (יורו)

 תקופה
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2002-2006
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.39
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2008-2018
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.39
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2005
Austrian State Treaty
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 19.30
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2007
חוזה רומא
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.53
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2009
10 שנים של האירו
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.54
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2012
10 Years of Euro Cash
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.11
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2015
European Union flag
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.58
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2016
National Bank
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.57
אוסטריה 2 אירו - obverseאוסטריה 2 אירו - reverse2 אירו 2018
Austria
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.70
אוסטריה 5 אירו - obverseאוסטריה 5 אירו - reverse5 אירו 2014
Arctic Adventure
כסף 0.800, 10g, ø 28.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 58.99

איטליה>2002 - 2018|280 האיחוד האירופי (יורו)

 תקופה
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2002-2007
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.39
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2008-2018
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.39
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2004
ארגון המזון והתרופות
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.52
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2005
European Constitution
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.11
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2006
Turin'06 Olympic
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.99
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2007
חוזה רומא
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.03
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2009
Loius Braille
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 14.81
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2010
Camillo Benso di Cavour
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 13.89
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2011
Italian unification
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.50
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2012
10 Years of Euro Cash
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.77
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2012
Giovanni Pascoli
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.60
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2013
Giovanni Boccaccio
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.46
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2014
Carabinieri
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.58
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2015
Dante Alighieri
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.58
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2016
Donatello
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.58
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2017
Titus Livius
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.17
איטליה 2 אירו - obverseאיטליה 2 אירו - reverse2 אירו 2017
Basilica of Saint Mark
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.33

אירלנד>2002 - 2017|280 האיחוד האירופי (יורו)

 תקופה
אירלנד 2 אירו - obverseאירלנד 2 אירו - reverse2 אירו 2002-2006
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.39
אירלנד 2 אירו - obverseאירלנד 2 אירו - reverse2 אירו 2007-2018
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.39
אירלנד 2 אירו - obverseאירלנד 2 אירו - reverse2 אירו 2007
חוזה רומא
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.28
אירלנד 2 אירו - obverseאירלנד 2 אירו - reverse2 אירו 2012
10 Years of Euro Cash
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 14.30
אירלנד 2 אירו - obverseאירלנד 2 אירו - reverse2 אירו 2016
Easter Rising
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.87

אנדורה>2014 - 2018|280 האיחוד האירופי (יורו)

 תקופה
אנדורה 2 אירו - obverseאנדורה 2 אירו - reverse2 אירו 2014-2017
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 20.96
אנדורה 2 אירו - obverseאנדורה 2 אירו - reverse2 אירו 2016
New Reform 1866
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 83.90
אנדורה 2 אירו - obverseאנדורה 2 אירו - reverse2 אירו 2016
Radio and Television
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 83.90

אסטוניה>2011 - 2018|280 האיחוד האירופי (יורו)

 תקופה
אסטוניה 2 אירו - obverseאסטוניה 2 אירו - reverse2 אירו 2011-2018
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.43
אסטוניה 2 אירו - obverseאסטוניה 2 אירו - reverse2 אירו 2012
10 Years of Euro Cash
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.79
אסטוניה 2 אירו - obverseאסטוניה 2 אירו - reverse2 אירו 2015
European Union flag
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 13.63
אסטוניה 2 אירו - obverseאסטוניה 2 אירו - reverse2 אירו 2016
Paul Keres
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.64
אסטוניה 2 אירו - obverseאסטוניה 2 אירו - reverse2 אירו 2017
עצמאות
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.58
אסטוניה 2 אירו - obverseאסטוניה 2 אירו - reverse2 אירו 2018
Baltic States
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.79
אסטוניה 2 אירו - obverseאסטוניה 2 אירו - reverse2 אירו 2018
Estonia
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.33

אקוודור>1988 - 1999|הרפובליקה של אקוודור

 תקופה
אקוודור 10 סוקרה - obverseאקוודור 10 סוקרה - reverse10 סוקרה 1988-1991
פלדה עם ציפוי ניקל , 6.17g, ø 24mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.93

בלגיה>1999 - 2018|280 האיחוד האירופי (יורו)

 תקופה
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse2 אירו 1999-2006
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.39
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse2 אירו 2007
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.39
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse2 אירו 2008
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.39
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse2 אירו 2009-2013
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.39
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse2 אירו 2005
Economic Union
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 14.72
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse2 אירו 2006
Atomium
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 20.47
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse2 אירו 2007
חוזה רומא
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm

כמות, ILS 
מחיר: 12.58

uCoin