ברית המועצות
×
מדינה
ברית המועצות
1924 - 1958
×
תקופה
×
סדרה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

קטלוג מטבעות > מדינה: ברית המועצות > ברית המועצות (1924-1958)  | חיפוש 

ברית המועצות>1924 - 1958|ברית המועצות

 תקופה
ברית המועצות ½ קופייקה - obverseברית המועצות ½ קופייקה - reverse½ קופייקה 1925-1928
נחושת, 1.64g, ø 16mm

כמות, ILS 
מחיר: 23.17
ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse1 קופייקה 1924-1925
נחושת, 3.27g, ø 21.3mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.41
ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse1 קופייקה 1926-1935
ארד אלומיניום, 1g, ø 15mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.93
ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse1 קופייקה 1935-1936
ארד אלומיניום, 1g, ø 15mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.91
ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse1 קופייקה 1937-1946
ארד אלומיניום, 1g, ø 15mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.98
ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse1 קופייקה 1948-1956
ארד אלומיניום, 1g, ø 15mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.67
ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse1 קופייקה 1957
ארד אלומיניום, 1g, ø 15mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.73
ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse1 קופייקה 1958
פליז, 1g, ø 15mm

כמות, ILS 
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse2 קופייקה 1924-1925
נחושת, 6.5g, ø 24mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.04
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse2 קופייקה 1926-1935
ארד אלומיניום, 2g, ø 18mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.68
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse2 קופייקה 1935-1936
ארד אלומיניום, 2g, ø 18mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.59
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse2 קופייקה 1937-1946
ארד אלומיניום, 2g, ø 18mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.62
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse2 קופייקה 1948-1956
ארד אלומיניום, 2g, ø 18mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.40
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse2 קופייקה 1957
ארד אלומיניום, 2g, ø 18mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.35
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse2 קופייקה 1958
פליז, 2g, ø 18mm

כמות, ILS 
ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse3 קופייקה 1924
נחושת, 9.8g, ø 27.7mm

כמות, ILS 
מחיר: 9.77
ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse3 קופייקה 1926-1935
ארד אלומיניום, 3g, ø 22mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.37
ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse3 קופייקה 1935-1936
ארד אלומיניום, 3g, ø 22mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.22
ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse3 קופייקה 1937-1946
ארד אלומיניום, 3g, ø 22mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.96
ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse3 קופייקה 1948-1956
ארד אלומיניום, 3g, ø 22mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.75
ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse3 קופייקה 1957
ארד אלומיניום, 3g, ø 22mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.41
ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse3 קופייקה 1958
פליז, 3g, ø 22mm

כמות, ILS 
ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse5 קופייקה 1924
נחושת, 16.38g, ø 32mm

כמות, ILS 
מחיר: 14.61
ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse5 קופייקה 1926-1935
ארד אלומיניום, 5g, ø 25mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.50
ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse5 קופייקה 1935-1936
ארד אלומיניום, 5g, ø 25mm

כמות, ILS 
מחיר: 37.96
ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse5 קופייקה 1937-1946
ארד אלומיניום, 5g, ø 25mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.82
ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse5 קופייקה 1948-1956
ארד אלומיניום, 5g, ø 25mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.74
ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse5 קופייקה 1957
ארד אלומיניום, 5g, ø 25mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.71
ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse5 קופייקה 1958
פליז, 5g, ø 25mm

כמות, ILS 
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse10 קופייקה 1924-1931
כסף 0.500, 1.8g, ø 17.27mm

כמות, ILS 
מחיר: 7.55
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse10 קופייקה 1931-1934
סגסוגת נחושת וניקל , 1.8g, ø 17.27mm

כמות, ILS 
מחיר: 3.62
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse10 קופייקה 1935-1936
סגסוגת נחושת וניקל , 1.8g, ø 17.27mm

כמות, ILS 
מחיר: 4.34
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse10 קופייקה 1937-1946
סגסוגת נחושת וניקל , 1.8g, ø 17.27mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.62
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse10 קופייקה 1948-1956
סגסוגת נחושת וניקל , 1.8g, ø 17.27mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.09
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse10 קופייקה 1957
סגסוגת נחושת וניקל , 1.8g, ø 17.27mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.81
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse10 קופייקה 1958
סגסוגת נחושת וניקל , 1.6g, ø 17.3mm

כמות, ILS 
מחיר: 94.20
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse15 קופייקה 1924-1931
כסף 0.500, 2.7g, ø 19.56mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.05
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse15 קופייקה 1931-1934
סגסוגת נחושת וניקל , 2.7g, ø 19.56mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.47
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse15 קופייקה 1935-1936
סגסוגת נחושת וניקל , 2.7g, ø 19.56mm

כמות, ILS 
מחיר: 4.02
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse15 קופייקה 1937-1946
סגסוגת נחושת וניקל , 2.7g, ø 19.56mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.25
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse15 קופייקה 1948-1956
סגסוגת נחושת וניקל , 2.7g, ø 19.56mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.81
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse15 קופייקה 1957
סגסוגת נחושת וניקל , 2.7g, ø 19.56mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.81
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse15 קופייקה 1958
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19.6mm

כמות, ILS 
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse20 קופייקה 1924-1931
כסף 0.500, 3.6g, ø 21.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 7.20
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse20 קופייקה 1931-1934
סגסוגת נחושת וניקל , 3.6g, ø 21.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.18
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse20 קופייקה 1935-1936
סגסוגת נחושת וניקל , 3.6g, ø 21.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.50
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse20 קופייקה 1937-1946
סגסוגת נחושת וניקל , 3.6g, ø 21.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.42
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse20 קופייקה 1948-1956
סגסוגת נחושת וניקל , 3.6g, ø 21.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.01
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse20 קופייקה 1957
סגסוגת נחושת וניקל , 3.6g, ø 21.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.46
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse20 קופייקה 1958
סגסוגת נחושת וניקל , 3.4g, ø 21.8mm

כמות, ILS 

uCoin