ברית המועצות
×
מדינה
ברית המועצות
1961 - 1991
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

קטלוג מטבעות > מדינה: ברית המועצות > ברית המועצות (1961-1991)  | חיפוש 

ברית המועצות>1961 - 1991|ברית המועצות

 תקופה
ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse1 קופייקה 1961-1991
פליז, 1g, ø 15mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.13
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse2 קופייקה 1961-1991
פליז, 2g, ø 18mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.17
ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse3 קופייקה 1961-1991
פליז, 3g, ø 22mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.23
ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse5 קופייקה 1961-1991
פליז, 5g, ø 25mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.23
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse10 קופייקה 1961-1991
נחושת-אבץ-ניקל, 1.6g, ø 17.3mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.21
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse15 קופייקה 1961-1991
נחושת-אבץ-ניקל, 2.5g, ø 19.6mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.25
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse20 קופייקה 1961-1991
נחושת-אבץ-ניקל, 3.4g, ø 21.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.26
ברית המועצות 50 קופייקה - obverseברית המועצות 50 קופייקה - reverse50 קופייקה 1961
נחושת-אבץ-ניקל, 4.4g, ø 24mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.44
ברית המועצות 50 קופייקה - obverseברית המועצות 50 קופייקה - reverse50 קופייקה 1964-1991
נחושת-אבץ-ניקל, 4.4g, ø 24mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.21
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1961
נחושת-אבץ-ניקל, 7.5g, ø 27mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.64
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1964-1991
נחושת-אבץ-ניקל, 7.5g, ø 27mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.14
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse10 קופייקה 1967
Revolution
נחושת-אבץ-ניקל, 1.6g, ø 17.3mm

כמות, ILS 
מחיר: 3.29
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse15 קופייקה 1967
Revolution
נחושת-אבץ-ניקל, 2.5g, ø 19.6mm

כמות, ILS 
מחיר: 3.31
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse20 קופייקה 1967
Revolution
נחושת-אבץ-ניקל, 3.4g, ø 21.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 3.89
ברית המועצות 50 קופייקה - obverseברית המועצות 50 קופייקה - reverse50 קופייקה 1967
Revolution
נחושת-אבץ-ניקל, 6.45g, ø 25mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.07
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1965
20th Anniversary of WW2
נחושת-אבץ-ניקל, 9.85g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 3.29
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1967
Revolution
נחושת-אבץ-ניקל, 11.25g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 3.43
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1970
Vladimir Lenin
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 3.26
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1975
30th Anniversary of WW2
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 4.22
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1977
60th Anniversary of Revolution
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.31
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1977
Moscow'80 Olympic - Emblem
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.09
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1978
Moscow'80 Olympic - Kremlin
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 6.10
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1979
Moscow'80 Olympic - MSU
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.80
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1979
Moscow'80 Olympic - Monument
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.60
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1980
Moscow'80 Olympic - Yury Dolgoruky
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 9.61
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1980
Moscow'80 Olympic - Olympic Flame
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.29
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1981
Yuri Gagarin
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.46
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1981
Friendship
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 19.60
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1982
Soviet Union
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 22.69
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1983
Karl Marx
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 19.99
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1983
Valentina Tereshkova
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 20.60
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1983
Ivan Fedorov
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 19.20
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1984
Dmitry Mendeleyev
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 18.07
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1984
Alexander Popov
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 18.08
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1984
Alexander Pushkin
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 19.19
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1985
Vladimir Lenin
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 19.83
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1985
40th Anniversary of WW2
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 6.39
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1985
Festival
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 6.02
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1985
Friedrich Engels
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 19.86
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1986
International Year of Peace
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.40
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1986
Mikhail Lomonosov
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 18.81
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1987
Battle of Borodino, Bas relief
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 7.49
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1987
Battle of Borodino, Monument
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 6.17
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1987
Constantin Tsiolkovsky
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.95
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1987
Revolution
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 6.68
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1988
Maksim Gorky
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.76
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1988
Leo Tolstoi
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 6.08
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1989
Modest Musorgsky
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 6.72
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1989
Mikhail Lermontov
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.52
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse1 רובל 1989
Hamza Hakimzadeh Niyazi
נחושת-אבץ-ניקל, 12.8g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 14.33

uCoin