ארצות הברית
×
מדינה
×
תקופה
רבעים «50 מדינות»
×
סדרה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

קטלוג מטבעות > מדינה: ארצות הברית > סדרה: רבעים «50 מדינות»  | חיפוש 

ארצות הברית>1981 - 2019|ארצות הברית

 תקופה
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 1999
Delaware
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.62
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 1999
Pennsylvania
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.56
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 1999
New Jersey
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.39
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 1999
Georgia
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.35
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 1999
Connecticut
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.35
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2000
Massachusetts
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.35
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2000
Maryland
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.27
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2000
South Carolina
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.14
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2000
New Hampshire
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.07
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2000
Virginia
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.46
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2001
New York
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.23
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2001
North Carolina
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.11
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2001
Rhode Island
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.24
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2001
Vermont
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.11
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2001
Kentucky
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.27
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2002
Tennessee
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.31
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2002
Ohio
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.34
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2002
Louisiana
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.39
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2002
Indiana
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.55
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2002
מיסיסיפי
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.13
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2003
Illinois
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.71
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2003
Alabama
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.56
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2003
Maine
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.35
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2003
Missouri
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.39
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2003
ארקנסו
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.43
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2004
Michigan
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.55
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2004
Florida
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.40
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2004
Texas
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.56
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2004
Iowa
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.37
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2004
Wisconsin
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.31
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2005
California
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.07
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2005
Minnesota
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.34
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2005
Oregon
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.31
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2005
Kansas
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.27
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2005
West Virginia
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.35
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2006
Nevada
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.42
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2006
Nebraska
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.55
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2006
Colorado
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.23
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2006
North Dakota
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.38
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2006
South Dakota
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.38
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2007
Montana
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.38
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2007
Washington
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.35
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2007
Idaho
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.25
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2007
Wyoming
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.55
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2007
Utah
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.47
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2008
Oklahoma
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.54
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2008
New Mexico
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.39
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2008
אריזונה
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.34
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2008
Alaska
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.45
ארצות הברית ¼ דולר - obverseארצות הברית ¼ דולר - reverse¼ דולר 2008
Hawaii
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 5.67g, ø 24.26mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.39

uCoin