קנטונים שוויצרים
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

קנטונים שוויצרים - קטלוג מטבעות

קנטונים שוויצרים>קנטון אונטרוולדן|1811 - 1812
 תקופה

קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1811
Canton Nidwalden
כסף (בילון), 2.1g, ø 22mm
KM# A11
כמות
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1812
Canton Obwalden
כסף (בילון), 1.91g, ø 21mm
KM# 51
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1811
Canton Nidwalden
כסף (בילון), 2.56g, ø 23mm
KM# A12
כמות

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1812
Canton Obwalden
כסף (בילון), 2.64g, ø 24mm
KM# 52
מחיר: 291.9
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1811
Canton Nidwalden
כסף 0.666, 4.4g, ø 27mm
KM# A13
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1812
Canton Obwalden
כסף 0.680, 4.51g, ø 25mm
KM# 53
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון אורי|1811 - 1811
 תקופה

קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1811
כסף (בילון), 0.65g, ø 15mm
KM# 40
כמות
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1811
כסף (בילון), 2.06g, ø 21mm
KM# 41
מחיר: 526.2
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1811
כסף (בילון), 2.66g, ø 23mm
KM# 42
כמות

קנטונים שוויצרים 2 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 2 בטצן - reverse
2 בטצן
1811
כסף 0.450, 2.5g, ø 21mm
KM# 43
כמות
קנטונים שוויצרים 4 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 4 בטצן - reverse
4 בטצן
1811
כסף 0.660, 3.6g, ø 24mm
KM# 44
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון טורגאו|1808 - 1809
 תקופה

קנטונים שוויצרים ½ קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1808
כסף (בילון), 0.43g, ø 14mm
KM# 1
כמות
קנטונים שוויצרים 1 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1808
כסף (בילון), 0.97g, ø 18mm
KM# 2
כמות
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1808
כסף (בילון), 1.99g, ø 21.8mm
KM# 3
כמות

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1808 - 1809
כסף (בילון), 2.78g, ø 23.5mm
KM# 4
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1808
כסף (בילון), 4.4g, ø 26mm
KM# 5
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון שפהאוזן|1808 - 1809
 תקופה

קנטונים שוויצרים 1 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1808
כסף (בילון), 0.94g, ø 17mm
KM# 65
כמות
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1808
כסף (בילון), 2g, ø 23mm
KM# 66
כמות
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1809
כסף (בילון), 2g, ø 23mm
KM# 68
כמות

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1808
כסף (בילון), 2.66g, ø 25mm
KM# 67
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1809
כסף (בילון), 2.7g, ø 25mm
KM# 69
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון אפנסל|1806 - 1816
 תקופה

קנטונים שוויצרים 1 פפניג - obverseקנטונים שוויצרים 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1816
נחושת, 0.55g, ø 14mm
KM# 11
כמות
קנטונים שוויצרים 1 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1813
כסף (בילון), 1.11g, ø 17.3mm
KM# 10
כמות
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1808 - 1816
כסף (בילון), 1.97g, ø 23.5mm
KM# 5
כמות

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1808 - 1816
כסף (בילון), 2.42g, ø 24mm
KM# 6
כמות
קנטונים שוויצרים ½ פרנק - obverseקנטונים שוויצרים ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1809
כסף 0.666, 4.46g, ø 26mm
KM# 7
כמות
קנטונים שוויצרים 2 פרנק - obverseקנטונים שוויצרים 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1816
כסף 0.903, 14.97g, ø 34mm
KM# 8
כמות

קנטונים שוויצרים 4 פרנק - obverseקנטונים שוויצרים 4 פרנק - reverse
4 פרנק
1812
כסף 0.903, 29.87g, ø 39mm
KM# 9
כמות
קנטונים שוויצרים 4 פרנק - obverseקנטונים שוויצרים 4 פרנק - reverse
4 פרנק
1816
כסף 0.903, 29.87g, ø 39mm
KM# 12
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון באזל|1805 - 1850
 תקופה

קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1810 - 1818
כסף (בילון), 0.6g, ø 16mm
KM# 201
כמות
קנטונים שוויצרים 2 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 2 ראפן - reverse
2 ראפן
1810 - 1818
כסף (בילון), 1.21g, ø 18.25mm
KM# 202
מחיר: 45.99
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1809
כסף (בילון), 2.1g, ø 21mm
KM# 197
כמות

קנטונים שוויצרים 5 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 5 ראפן - reverse
5 ראפן
1826
כסף (בילון), 1.82g, ø 21mm
KM# 205
כמות
No ImageNo Image
5 ראפן
1826
כסף (בילון), 2g, ø 21mm
KM# 206
כמות
קנטונים שוויצרים 5 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 5 ראפן - reverse
5 ראפן
1826
כסף (בילון), 1.99g, ø 22mm
KM# 204
כמות

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1805
כסף (בילון), 2.52g, ø 24mm
KM# 195
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1805 - 1810
כסף (בילון), 2.52g, ø 23.5mm
KM# 196
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1826
כסף (בילון), 2.49g, ø 24mm
KM# 207
מחיר: 60.71

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1826
כסף (בילון), 2.6g, ø 24mm
KM# 208
מחיר: 35.96
קנטונים שוויצרים 3 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 3 בטצן - reverse
3 בטצן
1809 - 1810
כסף 0.450, 3.9g, ø 24mm
KM# 198
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1809 - 1810
כסף 0.676, 4.44g, ø 26mm
KM# 199
כמות

קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1826
כסף 0.676, 4.4g, ø 26mm
KM# 210
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1826
כסף 0.676, 4.4g, ø 26mm
KM# 209
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון ארגו|1805 - 1850
 תקופה

קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1809 - 1816
כסף (בילון), 0.6g, ø 15mm
KM# 15
כמות
קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1810
כסף (בילון), 0.6g, ø 15mm
KM# 18
כמות
קנטונים שוויצרים 2 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 2 ראפן - reverse
2 ראפן
1808 - 1816
כסף (בילון), 1.3g, ø 18mm
KM# 11
מחיר: 22.08

קנטונים שוויצרים 2½ ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 2½ ראפן - reverse
2½ ראפן
1831
כסף (בילון), 1g, ø 17mm
KM# 25
כמות
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1807 - 1815
כסף (בילון), 1.86g, ø 21.85mm
KM# 8
מחיר: 57.72
קנטונים שוויצרים 5 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 5 ראפן - reverse
5 ראפן
1829 - 1831
כסף (בילון), 2g, ø 21mm
KM# 24
כמות

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1805
כסף (בילון), 2.38g, ø 24.2mm
KM# 5
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1806
כסף (בילון), 2.7g, ø 24mm
KM# 7
מחיר: 55.2
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1807 - 1816
כסף (בילון), 2.5g, ø 24mm
KM# 9
מחיר: 36.7

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1826
כסף (בילון), 2.8g, ø 28mm
KM# 22
מחיר: 52.54
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1826
כסף (בילון), 2g, ø 24.5mm
KM# 21
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1807 - 1808
כסף 0.900, 4.38g, ø 26mm
KM# 10
כמות

קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1808 - 1815
כסף 0.900, 4.4g, ø 26.5mm
KM# 13
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1826
כסף 0.900, 4.46g, ø 27.3mm
KM# 23
כמות
קנטונים שוויצרים 10 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 10 בטצן - reverse
10 בטצן
1808 - 1818
כסף 0.900, 7.3g, ø 28mm
KM# 14
כמות

קנטונים שוויצרים 10 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 10 בטצן - reverse
10 בטצן
1809
כסף 0.900, 7.3g, ø 28mm
KM# 16
כמות
קנטונים שוויצרים 20 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 20 בטצן - reverse
20 בטצן
1809
כסף 0.900, 14.7g, ø 34mm
KM# 17
כמות
קנטונים שוויצרים 4 פרנק - obverseקנטונים שוויצרים 4 פרנק - reverse
4 פרנק
1812
כסף 0.900, 14.95g, ø 39.5mm
KM# 20
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון סאנקט גאלן|1804 - 1850
 תקופה

קנטונים שוויצרים 1 פפניג - obverseקנטונים שוויצרים 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1808
כסף (בילון), 0.2g, ø 12mm
KM# 100
כמות
קנטונים שוויצרים 2 פפניג - obverseקנטונים שוויצרים 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1808
כסף (בילון), 0.63g, ø 14mm
KM# 108
כמות
קנטונים שוויצרים ½ קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1808 - 1817
כסף (בילון), 0.7g, ø 14mm
KM# 109
מחיר: 15.6

קנטונים שוויצרים ¼ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ¼ בטצן - reverse
¼ בטצן
1807 - 1808
כסף (בילון), 0.9g, ø 16mm
KM# 101
כמות
קנטונים שוויצרים 1 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1807 - 1816
כסף (בילון), 0.9g, ø 16mm
KM# 102
כמות
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1807 - 1810
כסף (בילון), 1.9g, ø 20mm
KM# 104
מחיר: 22.02

קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1807 - 1817
כסף (בילון), 1.9g, ø 21mm
KM# 103
מחיר: 986.9
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1807 - 1809
כסף (בילון), 2.46g, ø 21mm
KM# 105
מחיר: 49.51
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1807
כסף (בילון), 2.66g, ø 22.5mm
KM# 106
כמות

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1810 - 1817
כסף (בילון), 2.2g, ø 24mm
KM# 110
מחיר: 6.86
קנטונים שוויצרים 6 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1807
כסף (בילון), 2.34g, ø 21mm
KM# 107
מחיר: 517
קנטונים שוויצרים ½ פרנק - obverseקנטונים שוויצרים ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1810
כסף 0.660, 4.62g, ø 26mm
KM# 112
כמות

קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1810 - 1813
כסף 0.660, 3.96g, ø 26mm
KM# 111
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1813 - 1817
כסף 0.660, 4.09g, ø 26mm
KM# 113
כמות
No ImageNo Image
5 בטצן
1817
כסף 0.660, 4.1g, ø 26mm
KM# 114
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון ואו|1804 - 1850
 תקופה

קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1804
כסף (בילון), 0.65g, ø 15mm
KM# 5
כמות
קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1807
כסף (בילון), 0.65g, ø 14mm
KM# 12
כמות
קנטונים שוויצרים 2½ ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 2½ ראפן - reverse
2½ ראפן
1809
כסף (בילון), 1.1g, ø 18.5mm
KM# 14
כמות

קנטונים שוויצרים 2½ ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 2½ ראפן - reverse
2½ ראפן
1816
כסף (בילון), 1.1g, ø 18.5mm
KM# 18
כמות
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1804 - 1819
כסף (בילון), 1.9g, ø 23mm
KM# 6
מחיר: 36.7
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1804
כסף (בילון), 2.52g, ø 24mm
KM# 7
כמות

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1804 - 1820
כסף (בילון), 2.55g, ø 25mm
KM# 8
מחיר: 31.58
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1826 - 1834
כסף (בילון), 2.55g, ø 25mm
KM# 20
מחיר: 41.09
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1804
כסף 0.666, 4.35g, ø 25mm
KM# 9
כמות

קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1805 - 1806
כסף 0.666, 4.35g, ø 25mm
KM# 11
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1807 - 1814
כסף 0.666, 4.35g, ø 25mm
KM# 13
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1826 - 1831
כסף 0.666, 4.35g, ø 27mm
KM# 21
כמות

קנטונים שוויצרים 10 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 10 בטצן - reverse
10 בטצן
1804
כסף 0.900, 7.51g, ø 30mm
KM# 10
כמות
קנטונים שוויצרים 10 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 10 בטצן - reverse
10 בטצן
1810 - 1811
כסף 0.900, 7.45g, ø 29mm
KM# 15
כמות
קנטונים שוויצרים 10 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 10 בטצן - reverse
10 בטצן
1823
כסף 0.900, 7.45g, ø 29mm
KM# 19
כמות

קנטונים שוויצרים 20 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 20 בטצן - reverse
20 בטצן
1810 - 1811
כסף 0.900, 14.7g, ø 34mm
KM# 16
כמות
קנטונים שוויצרים 40 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 40 בטצן - reverse
40 בטצן
1812
כסף 0.900, 29.5g, ø 40mm
KM# 17
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון שוויץ|1804 - 1850
 תקופה

קנטונים שוויצרים 1 אנגסטר - obverseקנטונים שוויצרים 1 אנגסטר - reverse
1 אנגסטר
1810 - 1846
נחושת, 0.6g, ø 14mm
KM# 55
מחיר: 42.21
קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1811 - 1846
1 Rappen
נחושת, 1.2g, ø 17mm
KM# 65
מחיר: 39.47
קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1811 - 1846
1 Rapen
נחושת, 1.2g, ø 17mm
KM# 59
מחיר: 31.58

קנטונים שוויצרים 2 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 2 ראפן - reverse
2 ראפן
1811 - 1846
כסף (בילון), 1.15g, ø 17.5mm
KM# 62
מחיר: 30.82
קנטונים שוויצרים 2 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 2 ראפן - reverse
2 ראפן
1811 - 1813
Close wreath above "2"
כסף (בילון), 1.2g, ø 18mm
KM# 61
מחיר: 50.59
קנטונים שוויצרים ⅔ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ⅔ בטצן - reverse
⅔ בטצן
1810 - 1812
Denomination "BATZEN"
כסף (בילון), 2g, ø 22mm
KM# 63
כמות

קנטונים שוויצרים ⅔ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ⅔ בטצן - reverse
⅔ בטצן
1810 - 1812
כסף (בילון), 2g, ø 22mm
KM# 56
מחיר: 116.7
קנטונים שוויצרים 2 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 2 בטצן - reverse
2 בטצן
1810
כסף (בילון), 2.6g, ø 25mm
KM# 57
כמות
קנטונים שוויצרים 4 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 4 בטצן - reverse
4 בטצן
1810 - 1811
כסף 0.500, 4.6g, ø 23mm
KM# 58
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון גראובונדן|1804 - 1850
 תקופה

קנטונים שוויצרים ⅙ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ⅙ בטצן - reverse
⅙ בטצן
1807 - 1820
כסף (בילון), 0.7g, ø 15.5mm
KM# 5
מחיר: 919.5
קנטונים שוויצרים ⅙ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ⅙ בטצן - reverse
⅙ בטצן
1842
כסף (בילון), 0.7g, ø 15.5mm
KM# 16
כמות
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1807 - 1820
כסף (בילון), 1.9g, ø 21.5mm
KM# 6
כמות

קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1812
כסף (בילון), 1.9g, ø 20.5mm
KM# 9
כמות
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1836 - 1842
כסף (בילון), 1.9g, ø 19.5mm
KM# 13
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1807
כסף (בילון), 2.6g, ø 24mm
KM# 7
כמות

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1820 - 1826
כסף (בילון), 2.58g, ø 24mm
KM# 11
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1836 - 1842
כסף (בילון), 2.69g, ø 22mm
KM# 15
מחיר: 91.76
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1836
כסף (בילון), 2.55g, ø 23mm
KM# 14
כמות

קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1807 - 1826
כסף 0.680, 4.67g, ø 26mm
KM# 8
כמות
קנטונים שוויצרים 10 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 10 בטצן - reverse
10 בטצן
1825
כסף 0.900, 7.4g, ø 30mm
KM# 12
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון ציריך|1804 - 1850
 תקופה

קנטונים שוויצרים 3 הלר - obverseקנטונים שוויצרים 3 הלר - reverse
3 הלר
1827
כסף (בילון), 0.44g, ø 13mm
KM# 180
כמות
קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1842 - 1848
כסף (בילון), 0.67g, ø 14mm
KM# 194
מחיר: 38.53
קנטונים שוויצרים 2 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 2 ראפן - reverse
2 ראפן
1842
כסף (בילון), 1.36g, ø 17mm
KM# 195
כמות

קנטונים שוויצרים 10 שילינג - obverseקנטונים שוויצרים 10 שילינג - reverse
10 שילינג
1806 - 1811
כסף 0.500, 4.65g, ø 28mm
KM# 182
כמות
קנטונים שוויצרים 8 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 8 בטצן - reverse
8 בטצן
1810 - 1814
כסף 0.680, 7.32g, ø 29mm
KM# 184
כמות
קנטונים שוויצרים 10 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 10 בטצן - reverse
10 בטצן
1812
כסף 0.888, 7.4g, ø 28mm
KM# 185
כמות

קנטונים שוויצרים 20 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 20 בטצן - reverse
20 בטצן
1813
כסף 0.888, 14.7g, ø 33mm
KM# 188
כמות
קנטונים שוויצרים 20 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 20 בטצן - reverse
20 בטצן
1813
כסף 0.888, 14.7g, ø 33mm
KM# 187
כמות
קנטונים שוויצרים 20 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 20 בטצן - reverse
20 בטצן
1813
כסף 0.888, 14.7g, ø 33mm
KM# 186
כמות

קנטונים שוויצרים 20 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 20 בטצן - reverse
20 בטצן
1826
כסף 0.888, 14.7g, ø 33mm
KM# 192
כמות
קנטונים שוויצרים 40 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 40 בטצן - reverse
40 בטצן
1813
כסף 0.888, 29.35g, ø 40mm
KM# 190
כמות
קנטונים שוויצרים 40 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 40 בטצן - reverse
40 בטצן
1813
כסף 0.888, 29.35g, ø 40mm
KM# 189
כמות

קנטונים שוויצרים 40 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 40 בטצן - reverse
40 בטצן
1813
כסף 0.888, 29.43g, ø 41mm
KM# 191
כמות
קנטונים שוויצרים 1 דוקט - obverseקנטונים שוויצרים 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1810
זהב 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# A185
מחיר: 5,172

קנטונים שוויצרים>קנטון סולוטורן|1804 - 1850
 תקופה

קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1813
כסף (בילון), 0.7g, ø 14mm
KM# 71
כמות
קנטונים שוויצרים 1 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1813
כסף (בילון), 1g, ø 17mm
KM# 72
כמות
קנטונים שוויצרים 1 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1830
כסף (בילון), 1g, ø 17mm
KM# 85
כמות

קנטונים שוויצרים 5 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 5 ראפן - reverse
5 ראפן
1826
כסף (בילון), 1.61g, ø 23mm
KM# 78
מחיר: 41.39
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1805
כסף (בילון), 2.58g, ø 24mm
KM# 65
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1807
כסף (בילון), 2.62g, ø 24mm
KM# 66
כמות

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1808 - 1811
כסף (בילון), 2.35g, ø 24mm
KM# 67
מחיר: 70.65
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1826
כסף (בילון), 2.5g, ø 24.1mm
KM# 79
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1826
כסף (בילון), 2.51g, ø 24.1mm
KM# 80
מחיר: 68

קנטונים שוויצרים 2½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 2½ בטצן - reverse
2½ בטצן
1826
כסף 0.750, 2g, ø 22mm
KM# 81
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1809 - 1811
כסף 0.720, 4.4g, ø 25mm
KM# 68
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1826
כסף 0.720, 4.4g, ø 25mm
KM# 82
כמות

קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1826
כסף 0.720, 4.4g, ø 25mm
KM# 83
כמות
קנטונים שוויצרים 1 פרנק - obverseקנטונים שוויצרים 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1812
כסף 0.900, 7.5g, ø 29mm
KM# 70
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון פריבורג|1804 - 1846
 תקופה

קנטונים שוויצרים 2½ ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 2½ ראפן - reverse
2½ ראפן
1827
כסף (בילון), 1g, ø 18mm
KM# 81
מחיר: 50.47
קנטונים שוויצרים 2½ ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 2½ ראפן - reverse
2½ ראפן
1846
כסף (בילון), 1g, ø 18mm
KM# 91
כמות
No ImageNo Image
½ בטצן
1810 - 1811
כסף (בילון), 2.05g, ø 22.5mm
KM# 73
כמות

קנטונים שוויצרים 5 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 5 ראפן - reverse
5 ראפן
1806
כסף (בילון), 2.05g, ø 22.5mm
KM# 70
כמות
קנטונים שוויצרים 5 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 5 ראפן - reverse
5 ראפן
1827 - 1828
כסף (בילון), 2.05g, ø 22mm
KM# 82
מחיר: 10.93
קנטונים שוויצרים 5 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 5 ראפן - reverse
5 ראפן
1830 - 1831
כסף (בילון), 2.05g, ø 22mm
KM# 87
מחיר: 70.5

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1806
כסף (בילון), 2.53g, ø 24mm
KM# 71
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1810
כסף (בילון), 2.6g, ø 24mm
KM# 74
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1811
כסף (בילון), 2.6g, ø 24mm
KM# 75
כמות

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1827 - 1828
כסף (בילון), 2.6g, ø 24.5mm
KM# 83
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1829
כסף (בילון), 2.61g, ø 24.7mm
KM# 85
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1830
כסף (בילון), 2.6g, ø 25mm
KM# 88
כמות

קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1811 - 1814
כסף 0.666, 4.38g, ø 24.5mm
KM# 76
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1827 - 1829
כסף 0.666, 4.38g, ø 25mm
KM# 84
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1830
כסף 0.666, 4.33g, ø 25mm
KM# 89
כמות

קנטונים שוויצרים 10 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 10 בטצן - reverse
10 בטצן
1811
כסף 0.900, 7.5g, ø 29mm
KM# 77
כמות
קנטונים שוויצרים 10 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 10 בטצן - reverse
10 בטצן
1812
כסף 0.900, 7.5g, ø 29mm
KM# 78
כמות
קנטונים שוויצרים 4 פרנק - obverseקנטונים שוויצרים 4 פרנק - reverse
4 פרנק
1813
כסף 0.900, 30g, ø 40mm
KM# 79
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון לוצרן|1798 - 1850
 תקופה

קנטונים שוויצרים 1 אנגסטר - obverseקנטונים שוויצרים 1 אנגסטר - reverse
1 אנגסטר
1804 - 1834
נחושת, 0.6g, ø 13mm
KM# 76
מחיר: 29.43
קנטונים שוויצרים 1 אנגסטר - obverseקנטונים שוויצרים 1 אנגסטר - reverse
1 אנגסטר
1839 - 1843
נחושת, 0.6g, ø 13mm
KM# 117
כמות
קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1804
נחושת, 1.17g, ø 16mm
KM# 96
כמות

קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1804
נחושת, 1.17g, ø 16mm
KM# 75
מחיר: 42.4
קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1831
נחושת, 1.17g, ø 17mm
KM# 115
מחיר: 70.82
קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1839
נחושת, 1.18g, ø 16mm
KM# 118
כמות

קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1839 - 1846
נחושת, 1.17g, ø 16mm
KM# 119
מחיר: 75.58
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1813
כסף (בילון), 2g, ø 22.5mm
KM# 106
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1803
כסף (בילון), 2.6g, ø 24mm
KM# 95
כמות

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1804 - 1806
כסף (בילון), 2.6g, ø 25mm
KM# 97
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1805
כסף (בילון), 2.6g, ø 25mm
KM# 99
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1807 - 1811
כסף (בילון), 2.5g, ø 24mm
KM# 101
מחיר: 54.28

קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1813
כסף (בילון), 2.5g, ø 21mm
KM# 107
מחיר: 27.93
קנטונים שוויצרים 2½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 2½ בטצן - reverse
2½ בטצן
1815
כסף 0.660, 2g, ø 20.5mm
KM# 110
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1806
כסף 0.666, 4.42g, ø 24.5mm
KM# 100
כמות

קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1810
כסף 0.666, 4.3g, ø 25mm
KM# 104
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1813 - 1814
כסף 0.666, 4.2g, ø 25.5mm
KM# 108
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1815 - 1816
כסף 0.666, 4.3g, ø 24.5mm
KM# 112
מחיר: 177.9

קנטונים שוויצרים 10 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 10 בטצן - reverse
10 בטצן
1811 - 1812
כסף 0.888, 7g, ø 30mm
KM# 105
כמות
קנטונים שוויצרים 4 פרנק - obverseקנטונים שוויצרים 4 פרנק - reverse
4 פרנק
1813 - 1814
כסף 0.900, 29.32g, ø 40mm
KM# 109
כמות
קנטונים שוויצרים 40 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 40 בטצן - reverse
40 בטצן
1816 - 1817
כסף 0.900, 29.3g, ø 39mm
KM# 113
כמות

קנטונים שוויצרים 10 פרנק - obverseקנטונים שוויצרים 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1804
זהב 0.900, 4.76g, ø 21mm
KM# 98
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון ברן|1798 - 1850
 תקופה

קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1811 - 1829
כסף (בילון), 0.7g, ø 15mm
KM# 172
מחיר: 28.48
קנטונים שוויצרים 1 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 1 ראפן - reverse
1 ראפן
1818 - 1836
כסף (בילון), 0.7g, ø 15mm
KM# 175
כמות
קנטונים שוויצרים 2 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 2 ראפן - reverse
2 ראפן
1809
כסף (בילון), 1.5g, ø 18mm
KM# 171
כמות

קנטונים שוויצרים 2½ ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 2½ ראפן - reverse
2½ ראפן
1811
כסף (בילון), 1.1g, ø 18mm
KM# 173
כמות
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1818 - 1824
כסף (בילון), 1.8g, ø 24mm
KM# 176
מחיר: 25.68
קנטונים שוויצרים 5 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 5 ראפן - reverse
5 ראפן
1826
כסף (בילון), 1.8g, ø 24mm
KM# 193
מחיר: 919.5

קנטונים שוויצרים 5 ראפן - obverseקנטונים שוויצרים 5 ראפן - reverse
5 ראפן
1826
כסף (בילון), 1.8g, ø 24mm
KM# 192
מחיר: 18.46
קנטונים שוויצרים 4 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 4 קרויזר - reverse
4 קרויזר
1818 - 1824
כסף 0.166, 2.61g, ø 23.92mm
KM# 177
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1826
כסף 0.166, 2.52g, ø 24.57mm
KM# 194
מחיר: 61.32

קנטונים שוויצרים 2½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 2½ בטצן - reverse
2½ בטצן
1826
כסף 0.746, 2.3g, ø 21.5mm
KM# 195
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1808 - 1818
כסף 0.676, 4.58g, ø 26mm
KM# 170
כמות
קנטונים שוויצרים 5 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 5 בטצן - reverse
5 בטצן
1826
כסף 0.759, 4.58g, ø 26mm
KM# 196
כמות

קנטונים שוויצרים 1 פרנק - obverseקנטונים שוויצרים 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1811
כסף 0.907, 7.45g, ø 29mm
KM# 174
כמות
קנטונים שוויצרים 2 פרנק - obverseקנטונים שוויצרים 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1835
כסף 0.907, 14.69g, ø 34mm
KM# 198
כמות
קנטונים שוויצרים 4 פרנק - obverseקנטונים שוויצרים 4 פרנק - reverse
4 פרנק
1823
כסף 0.907, 29.3g, ø 40mm
KM# 190
כמות

קנטונים שוויצרים 4 פרנק - obverseקנטונים שוויצרים 4 פרנק - reverse
4 פרנק
1835
כסף 0.907, 29.3g, ø 40mm
KM# 199
כמות
קנטונים שוויצרים 1 דופלון - obverseקנטונים שוויצרים 1 דופלון - reverse
1 דופלון
1797 - 1829
זהב 0.900, 7.64g, ø 24mm
KM# 163
מחיר: 18,352
קנטונים שוויצרים 4 דוקט - obverseקנטונים שוויצרים 4 דוקט - reverse
4 דוקט
1825
זהב 0.986, 14g, ø 31mm
KM# 155
כמות

קנטונים שוויצרים>קנטון נוישאטל|1788 - 1818
 תקופה

קנטונים שוויצרים ½ קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1789 - 1796
כסף (בילון), 0.56g, ø 15mm
KM# 45
מחיר: 93.05
קנטונים שוויצרים ½ קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1802 - 1803
כסף (בילון), 0.5g, ø 15mm
KM# 64
כמות
קנטונים שוויצרים 1 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1789 - 1794
כסף (בילון), 1.15g, ø 18mm
KM# 46
כמות

קנטונים שוויצרים 1 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1800 - 1803
כסף (בילון), 1.03g, ø 18mm
KM# 62
כמות
קנטונים שוויצרים 1 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1807 - 1808
כסף (בילון), 1.03g, ø 18mm
KM# 66
כמות
קנטונים שוויצרים 1 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1817 - 1818
כסף (בילון), 1.1g, ø 18mm
KM# 71
כמות

קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1788 - 1794
כסף (בילון), 1.7g, ø 21mm
KM# 47
מחיר: 54.24
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1798 - 1803
כסף (בילון), 1.7g, ø 22mm
KM# 55
כמות
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1799 - 1800
כסף (בילון), 1.7g, ø 22.5mm
KM# 58
כמות

קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1799 - 1803
כסף (בילון), 1.7g, ø 22mm
KM# 57
כמות
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1807
כסף (בילון), 1.7g, ø 22mm
KM# 67
מחיר: 20.09
קנטונים שוויצרים ½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים ½ בטצן - reverse
½ בטצן
1807 - 1809
כסף (בילון), 1.75g, ø 22.5mm
KM# 68
מחיר: 197.4

קנטונים שוויצרים 4 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 4 קרויזר - reverse
4 קרויזר
1790 - 1793
כסף (בילון), 3.45g, ø 26mm
KM# 49
מחיר: 1.18
קנטונים שוויצרים 4 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 4 קרויזר - reverse
4 קרויזר
1798
כסף (בילון), 2.5g, ø 26mm
KM# 54
כמות
No ImageNo Image
4 קרויזר
1799
כסף (בילון), 2.5g, ø 26mm
KM# 56
כמות

קנטונים שוויצרים 4 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 4 קרויזר - reverse
4 קרויזר
1800
כסף (בילון), 2.5g, ø 26mm
KM# 63
כמות
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1806 - 1810
כסף (בילון), 3.22g, ø 24.5mm
KM# 65
מחיר: 15.71
קנטונים שוויצרים 1 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 1 בטצן - reverse
1 בטצן
1807 - 1808
Denomination UN BATZ
כסף (בילון), 3.22g, ø 24.5mm
KM# 69
מחיר: 71.05

קנטונים שוויצרים 28 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 28 קרויזר - reverse
28 קרויזר
1793 - 1796
כסף 0.500, ø 27mm
KM# 50
כמות
קנטונים שוויצרים 10½ בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 10½ בטצן - reverse
10½ בטצן
1796
כסף 0.500, 7.39g, ø 30mm
KM# 52
כמות
קנטונים שוויצרים 56 קרויזר - obverseקנטונים שוויצרים 56 קרויזר - reverse
56 קרויזר
1795
כסף 0.500, ø 31mm
KM# 51
כמות

קנטונים שוויצרים 21 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 21 בטצן - reverse
21 בטצן
1796
כסף 0.500, 15.2g, ø 35mm
KM# 53
כמות
קנטונים שוויצרים 21 בטצן - obverseקנטונים שוויצרים 21 בטצן - reverse
21 בטצן
1799
כסף 0.500, 15.2g, ø 35mm
KM# 539
מחיר: 6,431

uCoin