איראן
×
מדינה
שאהנשאה מוחמד רזא פהלווי
1943 - 1979
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
מטבעות זיכרון (חגיגות)
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

קטלוג מטבעות > מדינה: איראן > שאהנשאה מוחמד רזא פהלווי (1943-1979) > מטבעות זיכרון (חגיגות)  | חיפוש 

איראן>1943 - 1979|שאהנשאה מוחמד רזא פהלווי

 תקופה
איראן 1 ריאל - obverseאיראן 1 ריאל - reverse1 ריאל 1971-1975
ארגון המזון והתרופות
סגסוגת נחושת וניקל , 1.76g, ø 18.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.97
איראן 1 ריאל - obverseאיראן 1 ריאל - reverse1 ריאל 1976
Pahlavi Rule
סגסוגת נחושת וניקל , 1.74g, ø 18.3mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.10
איראן 2 ריאל - obverseאיראן 2 ריאל - reverse2 ריאל 1976
Pahlavi Rule
סגסוגת נחושת וניקל , 3.01g, ø 22.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 3.89
איראן 5 ריאל - obverseאיראן 5 ריאל - reverse5 ריאל 1976
Pahlavi Rule
סגסוגת נחושת וניקל , 4.54g, ø 24.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 4.15
איראן 10 ריאל - obverseאיראן 10 ריאל - reverse10 ריאל 1969
ארגון המזון והתרופות
סגסוגת נחושת וניקל , 7g, ø 27.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 16.89
איראן 10 ריאל - obverseאיראן 10 ריאל - reverse10 ריאל 1976
Pahlavi Rule
סגסוגת נחושת וניקל , 7.1g, ø 28mm

כמות, ILS 
מחיר: 7.01
איראן 20 ריאל - obverseאיראן 20 ריאל - reverse20 ריאל 1974
VII Asian Games
סגסוגת נחושת וניקל , 8.9g, ø 32.36mm

כמות, ILS 
מחיר: 13.30
איראן 20 ריאל - obverseאיראן 20 ריאל - reverse20 ריאל 1976
Pahlavi Rule
סגסוגת נחושת וניקל , 7g, ø 28mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.80
איראן 20 ריאל - obverseאיראן 20 ריאל - reverse20 ריאל 1976-1977
ארגון המזון והתרופות
סגסוגת נחושת וניקל , 8.92g, ø 31.2mm

כמות, ILS 
מחיר: 10.52
איראן 20 ריאל - obverseאיראן 20 ריאל - reverse20 ריאל 1978
Bank Melli
סגסוגת נחושת וניקל , 9g, ø 31mm

כמות, ILS 
מחיר: 23.05
איראן 20 ריאל - obverseאיראן 20 ריאל - reverse20 ריאל 1978
ארגון המזון והתרופות
סגסוגת נחושת וניקל , 9g, ø 31.3mm

כמות, ILS 
מחיר: 11.48

uCoin